Monikkoperheen etuudet

Monikkoperheillä tarkoitetaan perheitä, jotka saavat samalla kertaa useamman lapsen eli kaksoset, kolmoset, neloset jne. Monikkoperheillä tarkoitetaan tässä myös perheitä, jotka adoptoivat samalla kertaa useamman lapsen. Joitakin Kelan etuuksia maksetaan enemmän tai pidempään monikkoperheille.

Sairauspäiväraha ja erityisäitiysraha raskausaikana

Monikkoraskauksissa äiti jää yleensä aikaisemmin äitiysvapaalle. Sairausloma alkaa kaksosten ja kolmosten odottajalla tavallisesti jo aiemmin, vaikka raskaus olisi sujunut ongelmitta. Jos joudut jäämään sairauslomalle raskausaikana, selvitä työehtosopimuksesta, saatko sairausloman ajalta palkkaa. Jos et saa palkkaa, voit hakea Kelasta sairauspäivärahaa.

Jos äiti joutuu raskauden aikana olemaan poissa työstä työhön liittyvän vaaratekijän vuoksi, hän voi saada erityisäitiysrahaa.

Äitiysavustus moninkertaisena

Jos saat samalla kertaa useampia lapsia, äitiysavustustasi korotetaan niin, että saat toisesta lapsesta kaksi, kolmannesta kolme jne. äitiysavustusta. Saat siis kaksosista yhteensä 3 avustusta, kolmosista 6 avustusta jne.

Voit valita, otatko avustukset pakkauksina, rahana vai niiden yhdistelmänä. Esimerkiksi jos perheeseen syntyy kaksoset, perhe voi valita 2 äitiyspakkausta ja yhden äitiysavustuksen rahana.

Äitiysraha ja isyysraha

Äitiysrahaan ja isyysrahaan ei makseta korotusta, vaikka perheeseen syntyisi kerralla useampi lapsi. Jos lapset syntyvät ennenaikaisesti niin, ettei äidin äitiysvapaa ole vielä alkanut, äitiysrahaa aletaan maksaa heti syntymää seuraavasta arkipäivästä alkaen.

Jos perheeseen syntyy tai adoptoidaan kerralla useampi lapsi, isä voi saada isyysrahaa jokaisesta lapsesta 18 arkipäivää pidempään. Esimerkiksi jos perheeseen syntyy kolmoset, voi isä pitää isyysvapaata 54+18+18 arkipäivää eli yhteensä 90 arkipäivää. Isyysrahapäivien enimmäismäärä on 105 arkipäivää.

Isyysvapaan pidennykseen on oikeus, jos ensimmäinen vanhempainpäivärahapäivä eli esim. äidin äitiysrahapäivä on 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Esimerkki: Perheeseen syntyy kaksoset 10.4.2019. Äitiysvapaa on alkanut 6.3.2019. Isyysvapaan pituus on 54 päivää. Isyysvapaan pidennykseen ei ole oikeutta, koska ensimmäinen vanhempainpäivärahapäivä on ollut ennen 1.4.2019.

Vanhempainrahaa 60 arkipäivää enemmän

Monikkoperheille vanhempainrahaa maksetaan jokaisesta lapsesta 60 arkipäivää pidempään toisesta lapsesta alkaen. Kun yhdestä lapsesta vanhempainrahaa maksetaan 158 arkipäivää, kaksosista maksetaan 218 arkipäivää (158 + 60 arkipäivää), kolmosista 278 arkipäivää (158 + 60 + 60 arkipäivää) jne. Lisäpäivät voi käyttää siten, että vanhempainrahaa maksetaan pidempään tai siten, että molemmat vanhemmat ovat yhtä aikaa kotona hoitamassa lapsia.

Vanhempainrahakausi, mukaan lukien monikkopidennys, voidaan maksaa enintään 2 jaksossa kummallekin vanhemmalle.

Vanhemmat yhtä aikaa kotona hoitamassa lapsia

Molemmat vanhemmat voivat olla kotona hoitamassa lapsia syntymän jälkeen. Tällöin esimerkiksi kaksosperheen isä voi pitää 36 arkipäivää isyysvapaata ja 60 arkipäivää vanhempainvapaan lisäpäiviä. Isä voi halutessaan jakaa isyysrahapäiviä enintään neljään jaksoon ja vanhempainrahapäiviä enintään kahteen jaksoon. Kaksosperheen isä voi siis olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa n. 16 viikkoa. Isä voi pitää isyysvapaata ja muita perhevapaita myöhemmin, muttei yhtä aikaa äidin kanssa.

Lastenhoidon tuet

Vanhempainrahakauden jälkeen maksetaan isyysrahaa.

  • Isyysrahakauden aikana ei voi saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.
  • Tukea ei voi saada kummastakaan samaan aikaan syntyneestä lapsesta. 
  • Tukea ei voida maksaa usealle vanhemmalle samaan aikaan. 

Kotihoidon tuen hoitorahaa maksetaan yhdestä monikkolapsesta täysi alle 3-vuotiaan määrä ja muista alle 3-vuotiaista lapsista sisaruskorotuksen määrä. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Yksityisen hoidon tuen hoitorahaa ja hoitolisää maksetaan sama määrä kaikista tukeen oikeutetuista lapsista.

Joustavaa tai osittaista hoitorahaa maksetaan vain yhdestä lapsesta samalle vanhemmalle samaan aikaan. 

Vanhemmat voivat kuitenkin halutessaan hakea joustavaa tai osittaista hoitorahaa siten, että toinen hakee yhdestä ja toinen toisesta lapsesta. 

Myös kotihoidon tukea ja joustavaa tai osittaista hoitorahaa voi hakea samalta ajalta siten, että toinen vanhempi hakee kotihoidon tuen ja toinen joustavan tai osittaisen hoitorahan.

Lapsilisä

Lapsilisää maksetaan perheen lapsiluvun mukaan.