Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin IV:
Muutoksenhaku sosiaalivakuutuksessa

Aika: 19.3.2015 klo 12–16
Paikka: Kelan päätalon auditorio, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki tai verkko

Jokaisella on perustuslaissa turvattu oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Sosiaalioikeuden alueella oikeusturvakeinot rakentuvat hallintotuomioistuinten lisäksi lautakuntatyyppisten elinten varaan.

Kelan tutkimuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Suomen Sosiaalioikeudellisen Seuran (SSOS) järjestämässä seminaarissa tarkastellaan oikeusturvakeinoja ylikansallisella ja kansallisella tasolla. Erityisen huomion kohteena ovat sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus, jotka toimivat muutoksenhakueliminä sosiaalivakuutukseen liittyvissä asioissa. Tarkastelussa keskitytään oikeusturvan tehokkuuteen yksilön näkökulmasta. Luvassa on uutta tietoa Helsingin yliopiston Conflict Management Institute Comin tutkimushankkeesta "Oikeussuojan takeet sosiaaliturvan muutoksenhaussa". Pääseekö asiakas oikeuksiinsa? Vahvistaako asioiden käsittely ylikansallisella tasolla yksilön asemaa? Miten valinta kirjallisen tai suullisen käsittelyn välillä vaikuttaa koettuun oikeudenmukaisuuteen? Valittavatko ihmiset turhaan?

Tilaisuus on jatkoa 4.12.2014 järjestetylle oikeusturvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa tarkastelleelle seminaarille.

Esitykset verkossa

Seminaarin videotallenteet ja esitysmateriaalit löytyvät verkosta, YouTube- ja Slideshare-palveluista.

Ohjelma

12.00 Muutosta kansallisin ja kansainvälisin keinoin
-esimerkkinä Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean päätös asiassa Complaint No 88/2012
Puheenjohtaja Yrjö Mattila, SSOS

12.20 Tuottaako EU-tuomioistuin oikeusturvaa sosiaalivakuutuksessa?
Suunnittelupäällikkö Suvi Rasimus, Kela

12.40 Vakuutusoikeus sosiaaliturva-asioiden ylimpänä muutoksenhakuelimenä
Vakuutusoikeuden esittelijäneuvos  Liisa Hämeen-Anttila

13.10 Kahvi

13.40 Miten asiakkaat pääsevät oikeuksiinsa sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-kunnassa?
Puheenjohtaja Silja Romo, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

14.00 Miten asiakkaiden pitäisi päästä oikeuksiinsa sosiaaliturvan muutoksenhaku-lautakunnassa
Professori Risto Koulu, Helsingin yliopisto

14.20 Lessons to be learnt from Austria, Germany and France
Tutkija Petra Hietanen-Kunwald, Helsingin yliopisto

14.40 Paneelikeskustelu: Pitäisikö jotain tehdä toisin? Pääsevätkö asiakkaat oikeuksiinsa?
Keskustelemassa edustajat Vakuutusoikeudesta, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta, Opintotuen muutoksenhakulautakunnasta, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja Kelasta.