Muutoksenhaku sairausvakuutusasioissa

Jos korvauksen saaja, asiakas tai vakuutusyhtiö, on tyytymätön Kelan tai työpaikkakassan korvausratkaisuun, hän voi tehdä siitä valituksen Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle.

Kun asiakas hakee itse korvausta sairaanhoitokustannuksista, Kela tai työpaikkakassa lähettää hänelle aina päätöksen ratkaisusta.

Valitus on toimitettava Kelaan tai työpaikkakassaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Suorakorvausmenettelyssä asiakas saa kirjallisen päätöksen, jos hakemus hylätään kokonaan tai osittain. Päätös lähetetään tiedoksi myös palvelujen tuottajalle. Asiakas saa päätöksen myönteisestä ratkaisusta vain sitä pyytäessään. Päätöstä on pyydettävä 6 kuukauden kuluessa palvelun saamisesta. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vakuutusoikeudelta.