Muutoksista ilmoittaminen

Palveluntuottajan on ilmoitettava kuntoutuspalvelujen laatuun ja toteuttamiseen vaikuttavista muutoksista Kelaan voimassa olevien sopimusten ja standardien mukaisesti.

Muutosten ilmoittamisesta on laadittu tarkemmat menettelyohjeet ja ne on jaettu kahteen osaan: