Muutos-hanke 

Muutos-hankkeen osatutkimukset esiteltynä

Muutos-hanke tutkii Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksia asiakkaille. Muutos-hanke toteutuu vuosina 2015–2019 ja sitä koordinoi Kelan tutkimusryhmä.

Tuoreita tutkimustuloksia

Muutos-hankkeen uusimmat tutkimustulokset löytyvät täältä.

Tietoa Kelan kuntoutuksen kehittämiseen

Tutkimuksen kiinnostus kohdistuu erityisesti asiakkaan näkökulmaan: onko kuntoutus kuntoutujan kannalta oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista? Tarkoitus on tuottaa soveltamiskelpoista tietoa Kelan kuntoutuksen kehittämis-, ohjaus- ja vaikuttamistyöhön.

Tutkimus tarkastelee kuntoutuspalveluiden toimenpanoa tilanteissa, joissa palvelun tai etuisuuden sisällöt, toimintatavat tai ehdot ovat muuttuneet tai on luotu kokonaan uusi palvelu. Kelan kuntoutuksen muutokset perustuvat tutkimuksen ja kehittämistoiminnan tuloksiin sekä lainsäädännön uudistuksiin.

Hankkeen tutkimuskokonaisuus toteutetaan osatutkimuksina, jotka kohdistuvat erityyppisiin kuntoutusmuotoihin tai -etuuksiin. Hanke rahoitetaan KKRL 12 §:n kehittämistoiminnan varoista ja sitä koordinoi Kelan tutkimusryhmä.

Muutos-hankkeen osatutkimukset

Aikataulu

Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan ajalla 1.5.2015–31.12.2019.

Osatutkimus Toteuttaja Tutkimus valmis
 
Ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos ja ammatillinen kuntoutusselvitys (AMKU-tutkimus) Jyväskylän yliopisto 31.12.2017
AVH Kuntoutussäätiö 31.8.2018
OPI-kuntoutus Kuntoutussäätiö 31.5.2018
Tules-kuntoutus Kaakkois-Suomen AMK 30.4.2018
IKKU-kuntoutus (T-IKKU) Jyväskylän AMK 30.4.2018
ASLAK-kuntoutuksen päättyminen ja KIILA-kuntoutuksen toteuttaminen (SIKU-tutkimus) Työterveyslaitos 31.12.2018
Hyvän kuntoutuskäytännön seuranta (GAS) Metropolia AMK 31.12.2018
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus Lapin yliopisto, OYS ja Kelan tutkimus 31.5.2019
Omaishoitajien kuntoutuspalvelut Kuntoutussäätiö 31.3.2019
Osakuntoutusraha Kelan tutkimus 31.3.2019
Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus Jyväskylän yliopisto 31.7.2019
 

Julkaisuja Muutos-hankkeesta

Muutos-hankkeen osatutkimusten julkaisut löytyvät osatutkimusten omilta sivuilta. Alle on koottu yleisiä Muutos-hanketta koskevia julkaisuja.

Yhteystiedot

Johtava tutkija, hankepäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä, puh. 040-1838920 ja 020-6341908
etunimi.sukunimi@kela.fi

Tutkija Jenna Mäkinen, puh. 050-3251921 etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää