Viitehintajärjestelmän hintailmoitusmenettelyyn kuuluvan valmisteen tulee olla saatavilla hintailmoituksen ajankohtana

Viitehinnan määräytymisperuste muuttuu 1.4.2016 alkavasta viitehintakaudesta lähtien. Jatkossa viitehinnan määrittävän edullisimman lääkevalmisteen tulee olla yleisesti saatavilla jo hintailmoituksen ajankohtana. Muutos liittyy vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen sairausvakuutuslain muutokseen.

Mikäli lääkevalmiste ei ole yleisesti saatavilla, ei se ole määrittämässä viitehintaa, mutta valmiste voidaan sisällyttää viitehintaryhmään sellaisen muodostuessa. Valmisteen voidaan katsoa olevan yleisesti saatavilla, kun se on tilattavissa tukkuliikkeestä.

Sairausvakuutuslain muutos ei aiheuta muutoksia hintojen ilmoitusmenettelyyn niiden valmisteiden osalta, jotka kuuluvat vain lääkevaihtoon.

Lue myös lääkkeiden hintalautakunnan tiedote:
Muutoksia hintailmoituksiin 1.4.2016 alkavalle viitehintakaudelle (hila.fi)