Näin ohjaat potilaasi kuntoutuskurssille

 1. Keskustele potilaan kanssa, miettikää yhdessä
   
  • miten potilaasi voisi hyötyä kurssista? Tarvitseeko potilas keinoja sairauden hallintaan ja omaan aktiiviseen tai läheisten tukemaan, kuntoutumista edistävään toimintaan? Sopeutumisvalmennuskurssi tukee potilaan voimavaroja sairauden tai vamman vaikeuttamassa elämäntilanteessa.
  • onko ajankohta sopiva kuntoutukselle? Kuntoutuksen oikea-aikaisuus vaikuttaa tuloksiin. Soveltuuko ryhmämuotoinen kuntoutus potilaallesi? Kelan kuntoutuskurssit ovat ryhmämuotoisia. Jos potilaasi sairaus- tai kokonaistilanne on hyvin vaikea, hän voisi hyötyä enemmän yksilökuntoutuksesta. 
  • mitä potilas itse odottaa kuntoutukselta? Keskustele potilaan kanssa muutostarpeista ja auta häntä löytämään hänelle itselleen merkityksellinen tavoite kuntoutumiselleen.
  • onko potilas motivoitunut kuntoutukseen? Jos kiinnostus ei herää heti, asiaan voi palata myöhemmin.
 2. Hyödynnä helppokäyttöistä pikatyökalua tai perusteellisempaa kuntoutuskurssihakua Kuntoutuskurssihausta voit etsiä kursseja hakusanan, sairausryhmän, ammattialan ja ajankohdan mukaan. Voit myös valita, etsitkö kuntoutuskurssia työelämässä vai työelämän ulkopuolella olevalle tai lapselle, nuorelle vai aikuisille.   Suorita haku -toiminto tuo esiin hakukriteerien mukaiset kurssit. Yksittäistä kurssia klikkaamalla tulevat näkyviin yksityiskohtaiset tiedot muun muassa kurssin kohderyhmästä, tavoitteista, aikataulusta ja paikkatilanteesta.
 3. Kirjoita lääkärinlausunto B   
  Jos suosittelet potilaallesi kuntoutuskurssille hakemista, kirjoita lääkärinlausunto B. Lausuntoa ei tarvitse kirjoittaa tiettyä kurssia varten, vaan siinä voidaan myös arvioida yleisesti kuntoutuksen tarvetta ja hyödyllisyyttä.
  Lausunnosta on hyvä selvitä nämä asiat:
  • Mihin diagnoosin potilaan toimintakyvyn heikkenemä perustuu?
  • Mikä potilaan työ-, koulutus- tai muu elämäntilanne on?
  • Millainen potilaan sairauden tai vamman nykyinen status ja hoitotilanne on?
  • Miten sairaus tai vamma vaikuttaa potilaan työhön, opiskeluun tai arjessa suoriutumiseen?
  • Miten potilasta on aiemmin tutkittu, hoidettu ja kuntoutettu?
  • Miksi kuntoutus on nyt ajankohtainen?
  • Miten kuntoutus edistäisi potilaan työ- tai toimintakykyä?
  • Onko potilas motivoitunut kuntoutukseen
 4. Ohjaa potilas Kelan kuntoutusneuvontaan
  Lääkärinlausunnon saatuaan potilas hakee itse kuntoutusta Kelalta. Lisätietoja kuntoutuskursseista ja muusta Kelan kuntoutuksesta saa kuntoutuksen puhelinpalvelusta 020 692 205 tai verkkosivuilta kela.fi/kuntoutus.