NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projekti 2018–2019

Projektissa kehitetään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten (jatkossa NEET-nuoret, Not in Employment, Education or Training) palveluita osana ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen valmistelua. 

Projektissa:

  • kehitetään NEET-nuorten ohjautumista Kelan kuntoutuspalveluihin niin Kelan sisältä kuin myös yhteistyökumppaneiden (mm. Ohjaamo, etsivä nuorisotyö) toimesta
  • kokeillaan matalammalla kynnyksellä kohderyhmän nuorille ammatillista kuntoutusselvitystä (1.3.2018 lukien) ja uutta matalan kynnyksen NUOTTI-valmennusta (1.6.2018 lukien)
  • kevennetään kuntoutukseen hakemista (suullinen hakeminen ja hakeminen ilman lääkärinlausuntoa)
  • kerätään tietoa kuntoutukseen ohjautuneiden NEET-nuorten kohderyhmästä ja heidän ohjautumisestaan kuntoutukseen
  • kehitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana uusi moniammatillinen nuorten toimintakykysuositus.

Kenelle?

  • 16-30-vuotiaat nuoret, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai pidä suunniteltua välivuotta
  • joiden toimintakyky on heikentynyt

Jos nuorella on sairaus tai vamma ja/tai hoitosuhde terveydenhuoltoon, kannattaa hänet ohjata hakemaan ammatillista kuntoutusta toimittamalla Kelaan B-lääkärinlausunto ja ammatillisen kuntoutuksen hakemus.

Miten?

  • Nuoren kanssa työskentelevä taho tai nuori itse voi ottaa yhteyttä Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205
  • Sieltä ohjataan soittopyyntö kuntoutuksen asiantuntijalle, joka ottaa nuoreen yhteyttä
  • Nuori haastatellaan ja otetaan vastaan suullinen hakemus, minkä jälkeen hän saa päätöksen kuntoutuksesta

Tutkimus:

Hämeen ammattikorkeakoulu toteuttaa osana projektia arviointitutkimuksen.

Ajankohtaista

1.6.2018

Kelan vakuutuspiirien skype-ringit NEET-nuorten asioiden hoitamiseen eivät ole toiminnassa 1.6.2018 alkaen teknisten ongelmien vuoksi. Asia on selvittelyssä ja tiedotamme ratkaisusta mahdollisimman pian. Siihen saakka nuoria koskevissa yhteydenotoissa palvelee Kelan valtakunnallinen kuntoutuksen palvelunumero 020 692 205.

1.3.2018

Toimintakykysuosituksen laatiminen käynnistyy.

27.3.2018 klo 14:00

NUOTTI-valmennukseen liittyvien tarjousten jättämisen määräaika päättyy

toukokuu 2018

Koulutukset nuorten tunnistamiseksi ja Kelaan ohjaamiseksi mm. sosiaalitoimen ja Ohjaamojen henkilökunnalle

NUOTTI-valmennuksen koulutukset Kelassa ja valituille palveluntuottajille

kesäkuu 2018

NUOTTI-valmennuspalvelut käynnistyvät

Toimintakykysuositus valmistuu

                                                                

Yhteystiedot

Johanna Rouvinen, puh. 050-5623 989
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kela.fi

 

 

Lisätietoa