NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projekti 2018–2019

Projektissa kehitetään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten palveluita osana ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen valmistelua. 1.1.2019 lukien projektin tavoitteena on kehittää nuoren ammatilliseen kuntoutukseen ohjautumista.

Projektissa:

v.2019

  • kehitetään 16-29-vuotiaiden nuorten ohjautumista nuoren ammatilliseen kuntoutukseen niin Kelan sisältä kuin myös yhteistyökumppaneiden (mm. Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, sosiaalitoimi) toimesta
  • jalkautetaan nuoren toimintakyvyn ja ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuuden arvioimiseksi laadittua suositusta.

v.2018

  • valmistauduttiin ammatillisen kuntoutuksen lainmuutokseen

  • kehitettiin NEET-nuorten ohjautumista Kelan kuntoutukseen

  • kokeiltiin ammatillisen kuntoutuksen (ammatillinen kuntoutusselvitys 1.3.2018 lukien ja NUOTTI-valmennus 1.6.2018 lukien) kohderyhmän nuorille ilman lääkärinlausuntoa.

  • laadittiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana suositus nuorten toimintakyvyn arviointiin tilanteissa, joissa nuori on hakeutumassa kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa.

Kokeiluun ohjautui v. 2018 n. 1150 nuorta, jotka ovat aloittaneet ammatillisen kuntoutuksen ilman lääkärinlausuntoa ja heille tehdyn haastattelun sekä sen yhteydessä vastaanotetun suullisen hakemuksen perusteella. NUOTTI-valmennus myönnettiin 819 nuorelle, ammatillinen kuntoutusselvitys 392 nuorelle.

Tutkimus:

Hämeen ammattikorkeakoulu toteuttaa osana projektia arviointitutkimuksen. Tutkimus julkaistaan loppuseminaarissa 27.8.

Ajankohtaista

27.8.2019 Projektin loppuseminaari klo 12-16
21.3.2019 Toimintakyvyn arviointi-koulutus yhteistyötahoille
1.1.2019 Laki nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta voimaan
                                                            

Yhteystiedot

Johanna Rouvinen, puh. 050-5623 989
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kela.fi