NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisprojekti

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisprojektissa kehitetään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten palveluita osana ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen valmistelua. Projekti toteutetaan vuosina 2018–2019.

Tavoitteet

1.1.2019 lukien projektin tavoitteena on kehittää nuorten ohjautumista nuoren ammatilliseen kuntoutukseen.

Toteutus

2019

  • Kehitetään 16–29-vuotiaiden nuorten ohjautumista nuoren ammatilliseen kuntoutukseen Kelan sisältä ja yhteistyökumppaneiden (mm. Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, sosiaalitoimi) toimesta.
  • Jalkautetaan nuoren toimintakyvyn ja ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuuden arvioimiseksi laadittua suositusta.

2018

  • Valmistauduttiin ammatillisen kuntoutuksen lainmuutokseen.

  • Kehitettiin NEET-nuorten ohjautumista Kelan kuntoutukseen.

  • Kokeiltiin ammatillisen kuntoutuksen (ammatillinen kuntoutusselvitys 1.3.2018 lukien ja NUOTTI-valmennus 1.6.2018 lukien) kohderyhmän nuorille ilman lääkärinlausuntoa.

  • Laadittiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana suositus nuorten toimintakyvyn arviointiin tilanteissa, joissa nuori on hakeutumassa kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa.

Vuonna 2018 kokeiluun ohjautui noin 1150 nuorta, jotka ovat aloittaneet ammatillisen kuntoutuksen haastattelun ja suullisen hakemuksen perusteella, ilman lääkärinlausuntoa. NUOTTI-valmennus myönnettiin 819 nuorelle ja ammatillinen kuntoutusselvitys myönnettiin 392 nuorelle.

Lue lisää Tutkimusblogista.

Arviointitutkimus

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisprojektin arviointitutkimuksen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Tutkimus julkaistaan projektin loppuseminaarissa 27.8.2019.

Ajankohtaista

27.8.2019

Projektin loppuseminaari klo 12.00–16.00.
Ilmoittaudu täältä

21.3.2019 Toimintakyvyn arviointi -koulutus yhteistyötahoille
1.1.2019 Laki nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta voimaan
                                                            

Yhteystiedot

Johanna Rouvinen, puh. 050 562 3989
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kela.fi