NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projekti 2018–2019

Projektissa kehitetään työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten (jatkossa NEET-nuoret, Not in Employment, Education or Training) palveluita osana ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksen valmistelua. 

Projektissa:

 • kehitetään NEET-nuorten ohjautumista Kelan kuntoutuspalveluihin niin Kelan sisältä kuin myös yhteistyökumppaneiden (mm. Ohjaamo, etsivä nuorisotyö, sosiaalitoimi) toimesta
 • kokeillaan matalammalla kynnyksellä kohderyhmän nuorille ammatillista kuntoutusselvitystä (1.3.2018 lukien) ja uutta NUOTTI-valmennusta (1.6.2018 lukien)
 • kevennetään kuntoutukseen hakemista (suullinen hakeminen ja hakeminen ilman lääkärinlausuntoa)
 • kerätään tietoa kuntoutukseen ohjautuneiden NEET-nuorten kohderyhmästä ja heidän ohjautumisestaan kuntoutukseen
 • kehitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana suositus nuorten toimintakyvyn arviointiin tilanteissa, joissa nuori on hakeutumassa kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa.

Kenelle?

 • 16-30-vuotiaat nuoret, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai pidä suunniteltua välivuotta
 • joiden toimintakyky on heikentynyt

Jos nuorella on sairaus tai vamma ja/tai hoitosuhde terveydenhuoltoon, kannattaa hänet ohjata hakemaan ammatillista kuntoutusta toimittamalla Kelaan B-lääkärinlausunto ja ammatillisen kuntoutuksen hakemus.

Miten?

Nuoren kanssa työskentelevä taho tai nuori itse voi ottaa yhteyttä Kelaan.

Yhteistyötaho

 •  vakuutuspiirikohtaiseen skype-rinkiin (ma-pe klo 10-15):
  • tyokyky.lantinen@kela.fi  (Kelan Läntinen vakuutuspiiri)
  • tyokyky.keskinen@kela.fi (Kelan Keskinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.etelainen@kela.fi  (Kelan Eteläinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.itainen@kela.fi      (Kelan Itäinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.pohjoinen@kela.fi (Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri).

tai jos yhteistyötahon ja Kelan välille ei ole avattu federointia

 • Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235.  

Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Tutkimus:

Hämeen ammattikorkeakoulu toteuttaa osana projektia arviointitutkimuksen.

Ajankohtaista

16.10.2018 Toimintakyvyn arviointi 16-29 -vuotiailla NEET-nuorilla -suositus julkaistiin
14.9.2018 Hallituksen esitys nuoren ammatillisen kuntoutuksen järjestämisestä
1.6.2018

NUOTTI-valmennuspalvelut käynnistyvät

                                                                

Yhteystiedot

Johanna Rouvinen, puh. 050-5623 989
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kela.fi

 

Lisätietoa