Kela kehittää neuropsykiatrista kuntoutusta

Harkinnanvaraisen neuropsykiatrisen kuntoutuksen kohderyhmiä ovat

5–35 -vuotiaat, jotka tarvitsevat neuropsykiatrisen oirekuvan vuoksi tukea.

  • lapsen kasvussa ja kehityksessä
  • arjen sujumisessa kodissa, päiväkodissa, koulussa ja kavereiden kanssa
  • opintojen käynnistymisessä sekä loppuun saattamisessa ja/tai
  • työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä sekä
  • arjenhallinnan taitojen ja sosiaalisten taitojen kohentamisessa 

Neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehittämishankkeita