Neuvottelukunnat

Kelassa on kahdeksan neuvottelukuntaa, joista monen tehtävät on määritelty laissa. Neuvottelukunnissa on viranomaisten, yhteisöjen, etujärjestöjen ja Kelan henkilöstön edustus.