Kela on julkaissut suomenkielisten yksilöterapiapalvelujen tarjouskilpailut Kelan kaikissa viidessä vakuutuspiirissä

Kela kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat Kelan kaikissa viidessä vakuutuspiirissä (eteläinen, itäinen, keskinen, läntinen ja pohjoinen vakuutuspiiri). Suomenkielellä hankittavien palvelujen tarjouskilpailut on julkaistu ja ruotsinkielisten palvelujen tarjouskilpailut julkaistaan lähipäivinä. Uuden sopimuskauden mukaiset palvelut alkavat 1.1.2023.

Suomenkielisten palvelujen hankintailmoitukset (55 kappaletta) on julkaistu HILMASSA (www.hankintailmoitukset.fi) ja kaikkien hankittavien palvelujen tarjouspyynnöt löytyvät kokonaisuudessaan Hanki-palvelusta (www.hanki-palvelu.fi). Tarjousten jättämisen määräaika on 27.4.2022 klo 12.00

Ruotsinkielisten palvelujen hankintailmoitukset (33 kpl) julkaistaan lähipäivinä. Hilma ilmoituksen (www.hankintailmoitukset.fi) julkaisun jälkeen kaikkien ruotsinkielisten palvelujen tarjouspyynnöt kokonaisuudessaan löytyvät Hanki-palvelusta (www.hanki-palvelu.fi). Tarjousten jättämisen määräaika on 29.4.2022 klo 10.00.

Tiedustelut tarjouskilpailujen aikana

Tarjouskilpailun aikana on mahdollista kysyä tarjousmateriaalista vain tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä lähettämällä kysymykset Hanki-palvelun kautta.

Hankittavat palvelut

Yksilöterapiaa hankitaan seuraaviin terapiamuotoihin: allasterapia, fysioterapia, fysioterapeutin toteuttama ratsastusterapia, kuvataidepsykoterapia, musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus, perheterapia, puheterapia, psykoterapia, toimintaterapia ja toimintaterapeutin toteuttama ratsastusterapia.

Yksilöterapiapalveluina hankitaan suomenkieliset palvelut kaikkiin vakuutuspiireihin ja tämän lisäksi ruotsinkieliset palvelut eteläiseen, läntiseen ja pohjoiseen vakuutuspiiriin.

Yksilöterapioita koskevat edellytykset on kirjattu ”Kelan palvelukuvaus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluntuottajille” voimassa 1.1.2023 lukien. Tarjousmateriaalissa julkaistu palvelukuvaus on kaksiosainen ja se muodostuu yksilöterapiapalvelun osasta ja terapioiden yleisestä osasta.  

Laadun arviointi tarjouskilpailuissa

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 % ja laadun painoarvo 50 %. Tarjousten laadun arvioinnissa painotetaan terapeuttien lisä- sekä täydennyskoulutuksia ja työkokemusta sekä tarjouspyynnöittäin määriteltyjä tilojen laadun arviointia kuten esteettömyyttä.

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouspyynnön mukaisesti annettu tarjous on voimassa 1.1.2023 asti.

Kilpailutuksen valmistelussa käyty markkinavuoropuhelu

Kilpailutuksen valmistelussa on käyty kattavasti markkinavuoropuhelua kaikkien ko. terapiamuotojen järjestöjen kanssa pyytämällä kommentteja valmisteilla olleisiin asioihin, kuten sopimusluonnokseen ja laadun määrittelyyn. Markkinavuoropuhelussa esiin tuotuja näkökulmia on pyritty huomioimaan palvelukuvauksessa sekä tarjouspyyntömateriaalissa.