Korvausoikeuden 1510 edellytykset muuttuvat uusiutuneessa syövässä 1.7.2022 alkaen

Lääkeaine: Niraparibi
Lääkevalmiste: Zejula
Sairaus: Gynekologiset syövät

Mikä muuttuu

Zejula-lääkkeestä saa erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 1510. Niraparibi.

Niraparibin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.7.2022 alkaen vain potilaille, joilla on BRCA-geenin mutaatio tai genomin epävakaus (positiivinen HRD-status). Sitä ennen erityiskorvausoikeus voidaan myöntää uusiutuneen munasarjasyövän, munanjohtimen syövän ja primaarin vatsakalvon syövän hoitoon myös potilaille, joilla ei ole BRCA-geenin mutaatiota tai genomin epävakautta.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Samat muutokset tehdään niraparibin peruskorvausoikeuden 3009 myöntämisen edellytyksiin.

Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 1510 ilman määräaikaa lääkehoidon jatkuvuuden turvaamiseksi niille asiakkaille, jotka ovat saaneet Zejula-lääkkeestä korvausta ennen muutosta.

Lue lisää