Uusi verkkopalvelu näyttää, miten Kelan etuuksien tarve on muuttunut työllisyyden kuntakokeilujen asiakasryhmissä

Kela on julkaissut Työllisyyden kuntakokeilujen tilannekuva -verkkopalvelun. Tilannekuvan avulla voi tarkastella, paljonko työikäisiä perustoimeentulotuen saajia kuntakokeilualueilla on ja millaisia muutoksia saajien lukumäärissä on tapahtunut. Myöhemmin palveluun liitetään myös muita Kelan etuuksia.

Kelan julkaiseman Työllisuuden kuntakokeilujen tilannekuvassa on kartta ja mittareita, joista voi tarkastella, miten Kelan maksaman perustoimeentulotuen työikäisten saajien lukumäärä on kehittynyt työllisuuden kuntakokeiluun kuuluvilla alueilla suhteessa vertailuajankohtaan. Palvelussa voi myös verrata kuntakokeiluihin kuuluvia alueita sellaisiin alueisiin, jotka eivät ole mukana kokeilussa.

Kuntakokeilun asiakkaita ovat alle 30-vuotiaat työttömät, maahanmuuttajat tai vieraskieliset työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Tilannekuvan muutosmittareiksi on siksi erikseen nostettu nuoret ja vieraskieliset toimeentulotuen saajat. Kartta esittää etuuden saajien osuuden väestöstä alueittain. Palvelussa voi tarkastella muutoksia kahden vuoden ajalta.

– Tilannekuva täydentää mittaristoa, jonka työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus ovat laatineet kuntakokeilujen tietoportaaliin. Lisäksi se antaa kunnille ja TE-toimistolle lisätietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, sanoo Jaana Ruokonen Kelan tietopalveluista.

Työllisyyden kuntakokeilujen tilannekuvan ensimmäisessä versiossa näkyvät perustoimeentulotuen saajatiedot.

– Perustoimeentulotuen saajien lukumäärää eri asiakasryhmissä kannattaa seurata, koska se kertoo näiden ryhmien toimeentulotuen tarpeesta alueella. Työllistymisistä tai kuntakokeilun vaikutuksista ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä tämän mittarin perusteella. Perustoimeentulotuen saajien määrä vaihtelee vuodenkin mittaan, joten tilannetta kannattaa verrata edellisen vuoden samaan kuukauteen, toteaa Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Syksyllä palveluun liitetään lisää etuuksia, ja silloin siellä voi tarkastella myös työmarkkinatuen, ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden tarpeen muuttumista kunnissa.

Tutustu palveluun:

Työllisyyden kuntakokeilujen tilannekuva