Hallitus esittää kansaneläkeindeksiin aikaistettua korotusta

Hallitus esittää, että kansaneläkeindeksiä korotetaan 1.8.2022 alkaen 3,5 %. Näin halutaan turvata etuuksien saajien ostovoima inflaation kiihtyessä. 

Hallituksen esityksen mukaan lähes kaikkiin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tulee aikaistettu korotus 1.8.2022 alkaen. Normaalisti kansaneläkeindeksi tarkistetaan vuosittain vuodenvaihteessa.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat mm. kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat. Aikaistettu indeksitarkistus ei kuitenkaan koske lääkekustannusten vuosiomavastuuta (ns. lääkekatto) eikä enimmäisasumismenoja yleisessä asumistuessa tai eläkkeensaajan asumistuessa.

Nyt voimassa oleva kansaneläkeindeksin pisteluku (1674) on laskettu vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen mukaan. Hallituksen esityksessä pisteluku lasketaan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen elinkustannusindeksin mukaan, jolloin kansaneläkeindeksin pisteluku kasvaa 3,5 %. Näin kansaneläkeindeksin pisteluvuksi 1.8.–31.12.2022 tulee 1733.

Kela tiedottaa etuuksien uusista euromääristä, kun eduskunta on käsitellyt hallituksen esityksen. Jos esitys hyväksytään, tiedot päivitetään kela.fi-sivuille 1.8.2022 alkaen.

Kansaneläkeindeksin aikaistettu tarkistus ei vaikuta ensi vuonna maksettavien etuuksien euromääriin. Kela vahvistaa vuoden 2023 kansaneläkeindeksin normaalisti lokakuussa.

Lue lisää