Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi edelleen tartuntatautilääkärin päätöksen

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan myöntämistä varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Tartuntatautipäivärahaa ja sairauspäivärahaa ei voi saada samanaikaisesti.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt henkilön olemaan poissa työstään, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tartuntatautipäivärahaa voi saada myös, jos tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt alle 16-vuotiaan lapsen pidettäväksi kotona ja huoltajalle syntyy tästä syystä ansionmenetystä.

– Tartuntatautipäiväraha perustuu tartuntatautilakiin ja sairausvakuutuslakiin, ja lääkärin virallinen päätös on välttämätön, jotta Kela voi maksaa päivärahan. Tartuntatautipäivärahaa pitää hakea kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada, toteaa Kelan työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen.

Tartuntatautipäivärahaa ja sairauspäivärahaa ei voi saada samanaikaisesti. Kun tartuntatautipäivärahan perusteena oleva eristys tai karanteeni päättyy, mutta henkilö on sairauden vuoksi työkyvytön, hän voi hakea sairauspäivärahaa toimeentulon turvaamiseksi. Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus siitä, että henkilö on työkyvytön.

Tartuntatautipäivärahan määrä

Tartuntatautipäiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka henkilö saisi, jos olisi normaalisti työssä. Yrittäjän päiväraha määräytyy tartuntatautipäivärahan alkamishetkellä voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Tartuntatautipäivärahan hakeminen

Tartuntatautipäivärahaa voi hakea OmaKelassa tai lomakkeella Sairauspäivärahat (SV 8).

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan seuraavat tiedot:

  • kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä
  • työantajan selvitys ansionmenetyksestä työstä poissaoloajalta.
  • Työnantaja voi antaa selvityksen asiointipalvelussa tai täyttää lomakkeen Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17.

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahan työnantajalle, jos työntekijä on tartuntataudin vuoksi estynyt tekemästä työtään ja työnantaja maksaa poissaolon ajalta palkkaa.

Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika on 2 kuukautta.  

Tiedotetta muokattu 15.3.2022: Tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, vaan sitä voi saada myös muunlaisen terveydenhuollon todistuksen perusteella. Lisäksi tartuntatautipäivärahan hakuaikaa on pidennetty 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Lisätietoja Kelan tiedotteessa 25.2.2022: Muutoksia tartuntatautipäivärahan myöntämiseen

 

Lue lisää