Korotus Kela-taksien enimmäishintoihin ja sairaankuljetuksen korvaustaksoihin

1.7.2022 alkaen Kelan korvaamien taksimatkojen enimmäishintoja korotetaan 5,8 % ja sairaankuljetuksen korvaustaksoja korotetaan 5,3 %. Asiakkaan matkastaan maksama omavastuu säilyy ennallaan.

Kelan korvaamien taksimatkojen enimmäishintoja ja sairaankuljetuksen korvaustaksoja korotetaan 1.7.2022 alkaen. Asiakkaan matkastaan maksama omavastuu säilyy ennallaan.

Taksimatkojen enimmäishintoja korotetaan 5,8 % ja sairaankuljetuksen korvaustaksoja 5,3 %. Korotukset kompensoivat kustannusten kasvua, jonka polttoaineiden hinnan nousu aiheuttaa Kela-takseille ja sairaankuljetuksia järjestäville palveluntuottajille.

Muutokset mahdollistavat Kela-taksin palveluntuottajille maksettavien hintojen tarkistamisen. Enimmäishinta muodostaa ylärajan, jolla Kela voi tehdä sopimuksia palveluntuottajien kanssa. Asetuksessa säädettävä enimmäishinta ei siis ole suoraan se hinta, jonka Kela korvaa taksin käytöstä asiakkaalle.

Sairaankuljetuksen korvaustaksa määrittelee hinnan, jonka Kela korvaa sairaankuljetuksen palveluntuottajalle.

Asetukset uusiksi enimmäishinnoiksi ja sairaankuljetusten korvaustaksoiksi tulevat voimaan 1.7.2022. Korotukset ovat voimassa 31.12.2022 asti.