Kehittämistyön teemat

Kelan kehittämistyön keskeisiä teemoja ovat:

Sosiaaliturvauudistus

  • Olemme aktiivisesti mukana sosiaaliturvauudistuksessa. Uudistuksessa mukana olevilla asiantuntijoillamme on pitkä kokemus etuuksien toimeenpanosta sekä sosiaaliturvalainsäädännön ja asiakkaille tarjottavien palvelujen kehittämisestä.
  • Kelassa tehdään runsaasti tutkimusta, joka hyödyttää sosiaaliturvauudistuksen valmistelua.
     

Sote-uudistus

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Suomeen perustetaan uusi hallinnon taso eli 21 hyvinvointialuetta. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy niille ja Helsingin kaupungille.
  • Kela tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa, jotta yhteisille asiakkaille voidaan varmistaa sujuvat palvelupolut. Kelan tietovarannot puolestaan ovat hyödynnettävissä alueiden tiedolla johtamisessa.

Sotebottiverkosto

  • Vuoden 2022 suunnitelmana on syventää verkostotyötä, laatia tietopaketti sotebottien käyttöä pohtiville organisaatioille sekä tehdä yhteistyötä hyvinvointialueiden, oppilaitosverkoston ja kansallisen tekoälyohjelman AuroraAI:n kanssa.