Päättyneet hankkeet

Kela kehittää kuntoutusta hankkeissa. Tältä sivulta löydät tiedot päättyneistä hankkeista.

Etäkuntoutus-hanke

Etäkuntoutus-hankkeessa (2015–2022) kehitettiin mahdollisuutta osallistua Kelan kuntoutukseen etäteknologian välityksellä.

Kuntoutuksella toimintakykyä – tunnista ja ohjaa

Kuntoutuksella toimintakykyä -viestintäkampanjassa (2020–2021) tiedotettiin Kelan kuntoutuspalveluista ja niihin ohjaamisesta.

Opiskeluvalmennus-projekti

Opiskeluvalmennus-projektissa (2016–2020) kokeiltiin ja kehitettiin palvelumallia, joka tukee opiskelijoiden opintojen etenemistä.

Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke

Mahku-hankkeessa (2015–2020) kehitettiin Kelan kuntoutuspalveluita vastaamaan maahanmuuttajien tarpeisiin.

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittäminen

NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisprojektissa vuosina 2018–2019 valmistauduttiin ammatilliseen kuntoutukseen liittyvään lakimuutokseen sekä kehitettiin työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevien nuorten ohjautumista kuntoutukseen.

Nuoren ammatillista kuntoutusta koskeva lakimuutos tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Sen jälkeen Kela on järjestänyt NUOTTI-valmennusta nuoren ammatillisena kuntoutuksena.

Muutos-hanke

Muutos-hankkeessa (2015–2019) tutkittiin Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksia asiakkaille tilanteissa, joissa kuntoutuspalvelun tai etuuden sisällöt, toimintatavat tai ehdot olivat muuttuneet tai oli luotu kokonaan uusi palvelu.

Oma väylä -hanke

Oma väylä -hankkeessa (2014–2018) kehitettiin ja kokeiltiin ryhmä- ja yksilökuntoutusmallia 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö ja jotka tarvitsevat tukea opiskelussa ja työelämään siirtymisessä.

LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeet

LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeissa (2012–2018) kehitettiin monimuotoista perhekuntoutusta 5–12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Lue lisää