Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sinut olemaan poissa työstäsi, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Karanteenilla tarkoitetaan sitä, että tartuntataudille altistuneen tai altistuneeksi epäillyn henkilön liikkumista rajoitetaan esimerkiksi siten, että hänet määrätään pysymään kotona.

Eristämisellä tarkoitetaan sitä, että tartuntatautiin sairastunutta tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyä henkilöä hoidetaan tai hänen terveydentilaansa seurataan muista erillään siten, että tartunnan leviäminen estyy.  

Väliaikaisen sairausvakuutuslain muutoksen vuoksi voit saada tartuntatautipäivärahaa myös silloin, kun sinulla on terveydenhuollosta saatu todistus, jonka mukaan sinulla on luotettavasti todettu koronavirustartunta eikä ansiotyöhön osallistuminen ole suositeltavaa koronavirustartunnan leviämisriskin takia. 

Tartuntatautipäivärahan myöntäminen edellyttää lähtökohtaisesti, että olet Suomessa sairausvakuutettu. Jos olet Suomessa työskentelevä EU/ETA-maan, Sveitsin tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, sinulla voi olla oikeus tartuntatautipäivärahaan, vaikka et olisi Suomessa sairausvakuutettu.

Tartuntatautipäiväraha lapsen huoltajalle

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi tehdä töitä. Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa saman lapsen perusteella samalta ajalta vain yhdelle huoltajalle kerrallaan. Huoltajat voivat olla vuorotellen poissa työstä. Huoltajalla tarkoitetaan lapsen virallista huoltajaa.

Väliaikaisen sairausvakuutuslain muutoksen vuoksi voit alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana saada tartuntatautipäivärahaa myös silloin, kun sinulla on terveydenhuollosta saatu todistus, jonka mukaan lapsella on luotettavasti todettu koronavirustartunta eikä lapsen ole suositeltavaa mennä päivähoitoon tai kouluun tartunnan leviämisriskin vuoksi. Lisäksi edellytyksenä on, että et voi tämän vuoksi tehdä työtä.

Tartuntatautilääkärin päätös tai muu todistus tartuntatautipäivärahaa varten

Tarvitset tartuntatautipäivärahan hakemuksen liitteeksi kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työssä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Kopio päätöksestä riittää. Myös A-lääkärintodistus käy, jos siinä on vastaavat tiedot ja jos sen on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos työstä poissaolo koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen, tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi käy tartuntatautilääkärin päätöksen sijaan myös muun julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevän

 • lääkärin todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta ja suosituksesta olla pois työstä tartunnan leviämisriskin takia
 • sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta ja suosituksesta olla pois työstä tartunnan leviämisriskin takia.

Koronavirustartunnan luotettava toteaminen tarkoittaa laboratoriovarmistettua PCR- tai antigeenitestiä.

Todistuksen takautuva kirjoittaminen

Uusia säännöksiä sovelletaan takautuvasti, joten Kela voi hyväksyä myös takautuvalle ajalle kirjoitetun todistuksen silloin, kun ansiotyöstä poissaolo on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Esimerkki: Lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja kirjoittaa 1.3.2022 todistuksen koskien ajanjaksoa 1.–5.2.2022, jolloin työstä poissaolo on ollut suositeltavaa luotettavasti todetun covid-19-infektion vuoksi.

Ajalla 1.1. – 27.2.2022 laaditut todistukset

Jos asiakas  ei ole esittänyt tartuntatautipäivärahaa varten tehtyä todistusta, Kela voi hyväksyä tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi myös ennen lainmuutosta (28.2.2022) laaditut todistukset. Edellytyksenä on, että ne täyttävät kaikki seuraavat ehdot:

 • A-todistukset:
  • Todistus on kirjoitettu laboratoriovarmistetun covid-19-infektion aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi.
  • Todistus on kirjoitettu työkyvyttömyydestä, joka on alkanut ajanjaksolla 1.1.2022-27.2.2022.
  • Todistus on kirjoitettu viimeistään 27.2.2022.
 • Sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laatimat todistukset työstä poissaolosta tai lapsen sairaudesta:
  • Todistuksessa on poissaolon syynä covid-19-infektio tai siihen viittaava oire.
   • Jos todistuksesta ei käy ilmi, että kyseessä on laboratoriovarmistettu testitulos, todistuksen lisäksi tarvitaan tieto testituloksesta.
  • Todistus on kirjoitettu työkyvyttömyydestä tai lapsen sairaudesta, joka on alkanut ajanjaksolla 1.1.2022–27.2.2022.
  • Todistus on kirjoitettu viimeistään 27.2.2022.

Ulkomaalainen päätös tai todistus 

Tartuntatautipäivärahaan voi olla oikeus myös Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla henkilöllä, joka on eristetty tai määrätty karanteeniin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tällöin todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Silloin, kun työstä poissaolo on alkanut 1.1.-31.12.2022, tartuntatautipäiväraha voidaan myöntää myös EU-maassa, ETA-maassa tai Sveitsissä laaditun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan yksilöllisen todistuksen perusteella. Todistuksesta pitää käydä ilmi, että kyse on laboratoriovarmistetusta koronavirustartunnasta. Pelkkä hoitokertomus tai testitulos ei ole yksinään riittävä selvitys.

Milloin tartuntatautipäivärahaan ei ole oikeutta?

Tartuntapäivärahaan ei ole oikeutta esimerkiksi jos

 • teet työsi etätyönä eikä ansionmenetystä synny
 • teet työsi etätyönä, jolloin tartunnan leviämisriskiä ei ole
 • olet lomalla tai lomautettuna, eikä ansionmenetystä siksi synny
 • olet muusta syystä, esimerkiksi sairausloman vuoksi, poissa työstä eikä ansionmenetystä siksi synny
 • olet omaehtoisessa karanteenissa 

Työttömät ja opiskelijat

Jos olet työtön tai opiskelija, et voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos sinulle ei aiheudu ansionmenetystä. Jos lääkäri kuitenkin toteaa sinut myös työkyvyttömäksi tartuntataudin vuoksi, voit hakea sairauspäivärahaa.

Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. 

Tartuntataudin aiheuttama työkyvyttömyys

Jos sairautesi jatkuu etkä voi palata työhösi, voit hakea sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha turvaa toimeentuloa sairauden ja työkyvyttömyyden ajalta.

 

Lue lisää