Perustoimeentulotukeen vaikuttavat tulot

Toimeentulotukeen vaikuttavat kaikki ne veronalaiset ja verovapaat tulot, jotka tuenhakijalla ja hänen toimeentulotukiperheellään on käytettävissä sinä aikana, jolle tukea haetaan. Myös kaikki ulkomailta saatavat tulot vaikuttavat.

Toimeentulotuessa huomioidaan nettotulot. Tämä tarkoittaa tuloja, joista on vähennetty verot.

Toimeentulotuessa huomioidaan tuloina:

 • Sosiaalietuudet, kuten
  • työmarkkinatuki
  • työttömyysturvan peruspäiväraha
  • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
  • yleinen asumistuki
  • opintotuki (opintoraha, opintolaina ja mahdollinen asumislisä)
  • vanhempainpäivärahat
  • lapsilisä
  • lastenhoidon tuet
  • elatusapu ja -tuki
  • sairausvakuutuslain ja muiden lakien mukainen päiväraha
  • kuntoutusraha
  • kansaneläke
  • takuueläke
  • työeläkkeet
  • ulkomaan eläkkeet
  • vuorotteluvapaakorvaus.
 • Ansiotulot, kuten
  • palkka
  • palkkio ja osapalkkio (mm. omaishoitajan palkkiot, Teosto-palkkiot)
  • luontaisedut
  • palkkaan maksettavat lisät (mm. asunto-, auto- ja ravintoetu sekä ylityökorvaukset, vuorotyölisät ja lomarahat)
  • ulkomailta saadut ansiotulot
  • Huom. Ansiotulo arvioidaan edeltävien kuukausien ansiotulojen perusteella, jos ansiotulojen määrä vaihtelee kuukausittain eikä haetun ajan ansiotulojen todellinen määrä ole vielä tiedossa.
  • Huom. Palkkatulosta tehdään enintään 150 euron ansiotulovähennys. Tätä osaa ansiotuloista ei huomioida perustoimeentulotuessa tulona. Vähennys on henkilökohtainen, eli se tehdään jokaisen perheenjäsenen ansiotuloista erikseen.
    
 • Yrittäjätulot ja starttiraha
  • Yrittäjän tulo arvioidaan yrittäjän toimittamien selvitysten ja muiden Kelan käytettävissä olevien tietojen perusteella. Yrittäjän pitää aina toimittaa erillinen tuloselvitys Yrittäjän tuloselvitys (TO4) liitteineen.
  • Huom. Yrittäjän ansiotulosta tehdään enintään 150 euron ansiotulovähennys. Tätä osaa ansiotuloista ei huomioida perustoimeentulotuessa tulona. Vähennys on henkilökohtainen, eli se tehdään jokaisen perheenjäsenen ansiotuloista erikseen.
    
 • Pääomatulot, kuten
  • vuokratulot
  • erilaisten sijoitusten tuotot
  • osinkotulot
  • talletusten korot.
    
 • Muut tulot, kuten
  • apurahat tai stipendit
  • avustukset, tilillepanot tai lainat vanhemmilta tai muilta yksityishenkilöiltä
  • vakuutuskorvaukset, vahingonkorvaukset ja rikosperusteiset korvaukset
  • veronpalautukset
  • pelivoitot
  • perinnöt
  • elatusapu
  • myyntitulot.