Työntekijän lapsi sairastuu

Jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu, työntekijä voi työsopimuslain perusteella jäädä 4 työpäiväksi tilapäiselle hoitovapaalle. Kela ei maksa etuuksia tilapäisen hoitovapaan ajalta.

Vaikeammissa tilanteissa, joissa lapsen vanhempi ei  alle 16-vuotiaan lapsen sairauden tai vamman takia voi tehdä ansiotyötään, Kela voi maksaa muun muassa erityishoitorahaa.

Lue lisää