Näin haet alle 16-vuotiaan vammaistukea

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on lapsen etuus. Vammaistukea voi hakea lapsen puolesta kumpi tahansa lapsen huoltajista. Huoltajien täytyy keskenään sopia, kumpi tukea hakee ja mille tilille tuki maksetaan.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea ei voi hakea OmaKelassa verkossa. Hakemus ja liitteet pitää lähettää Kelaan postitse tai tuoda Kelan palvelupisteeseen.

  1. Täytä hakemuslomake Alle 16-vuotiaan vammaistuki EV 258 (pdf). Tuen jatko- tai korotushakemus tehdään samalla lomakkeella. Muista tehdä jatkohakemus ajoissa.
  2. Liitä hakemukseen lapsen nykyistä terveydentilaa kuvaava lääkärinlausunto C tai muu vastaava lääketieteellinen selvitys. Lausunto saa olla enintään 6 kuukautta vanha.
  3. Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela. Voit myös tuoda hakemuksen Kelan palvelupisteeseen.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea ei voi hakea sähköisesti. Toisen puolesta asiointi ei toistaiseksi ole mahdollista OmaKelassa. Voit hoitaa Alle 16-vuotiaan vammaistukeen liittyviä asioita postitse, puhelimitse tai Kelan palvelupisteissä. 

Hakuaika

Kela voi myöntää tuen takautuvasti enintään puolelta vuodelta.

Jatkohakemus liitteineen kannattaa toimittaa hyvissä ajoin ennen tuen päättymistä Kelaan, jotta tukeen ei tule katkosta. Tee jatkohakemus kuitenkin viimeistään puolen vuoden kuluessa edellisen vammaistukijakson päättymisestä. Huomaa, että Kela tarvitsee kirjallisen suostumuksen siltä huoltajalta, jolle tuki on aiemmin maksettu, jotta tuen maksu voidaan muuttaa toiselle huoltajalle.

Korotushakemukseen tarvitaan yleensä uusi lääkärinlausunto. Sitä ei kuitenkaan tarvita silloin, kun korotusta haetaan erityiskustannusten perusteella.

Lue lisää