Vuositulo

Vanhempainpäivärahat uudistuivat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

 • lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen
 • adoptiolapsi otettiin hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022.

Päivärahasi määrä perustuu vuosituloon. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden jaksolta, joka edeltää etuuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tietyissä tilanteissa päiväraha voidaan laskea jakson viimeisten 3 kuukauden perusteella. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos olet ollut hoitovapaalla tai valmistunut opinnoista. Sinun täytyy pyytää päivärahasi laskemista 3 kuukauden tulojen mukaan.

Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei lasketa vuosituloon.

Kela voi tehdä päätöksen vanhempainpäivärahasta sen jälkeen, kun vuositulon tarkastelujakso on kulunut.

Vuosituloon lasketaan tarkastelujakson ajalta

 • palkkatulot
 • vakuutuspalkka
 • YEL- ja MYEL-työtulo
 • tietyt etuudet
 • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi siis muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä vuosituloon tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä, eläke- ja vakuutuslaitoksista sekä työttömyyskassoista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Tarvittaessa Kela voi pyytää tuloihin liittyviä tarkennuksia sinulta tai tulon maksajalta.

Erilaiset tulot

3 kuukauden tulojakso

Tietyissä tilanteissa vanhempainpäiväraha voidaan laskea tarkastelujakson viimeisten 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Tällöin edellytetään, että 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson aikana tilanteesi on ollut jokin seuraavista:

 • Olet valmistunut ammattiin ja suorittanut esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.
 • Olet ollut suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.
 • Olet ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan poissa työelämästä alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon vuoksi.
 • Olet ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan poissa työelämästä adoptiolapsen kotihoidon vuoksi.
 • Olet ollut poissa työstä alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsesi sairaanhoitoon osallistumisen vuoksi (kotihoito tai sairaalahoito).
 • Olet muuttanut ulkomailta Suomeen, etkä ole ulkomailla asuessasi ollut Suomessa sairausvakuutettu.

Lisäksi edellytetään, että 3 kuukauden tulosi kerrottuna neljällä ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tarkastelujakson perusteella määräytyvä vuositulo. Tarkastelujakson 3 viimeisen kuukauden ajalta tulot huomioidaan samoin kuin koko tarkastelujakson ajalta.

 

Vanhempainpäivärahojen laskukaavat