Lastenhoidon tuen laskutus

Kela laskuttaa kunnilta lastenhoidon tuen etukäteen joka kuukausi. Kunnat saavat laskun noin kuukauden 10. päivä, ja laskun eräpäivä on saman kuukauden noin 20. päivä.

Laskutuksen aikataulua tai eräpäivää ei voi muuttaa, sillä ne on määrätty laissa. Kunta ei voi myöskään maksaa minkään kuun laskua etukäteen.

Kela lähettää laskun kuntiin vain, jos maksettavaa muodostuu. Nolla- ja miinussummaisia laskuja ei lähetetä.

Jos kunta ei ole ottanut käyttöön verkkolaskutusta lastenhoidon tuessa, lasku toimitetaan paperisena.

Saaja- ja maksuluettelo

Kela lähettää kunnille laskutusta seuraavan kuukauden alussa saaja- ja maksuluettelot, joissa on eritelty tukien saajat ja maksetut tuet.

Saaja- ja maksuluettelo siirtyy Etuustietopalvelu Kelmuun

Lokakuusta 2021 alkaen saaja- ja maksuluettelo on kuntien saatavissa Kelan Etuustietopalvelu Kelmusta, eikä paperista luetteloa enää lähetetä.

Luettelon katselua varten tarvitaan Suomi.fi -valtuus ”Lastenhoidon tuen aineistojen tarkastelu”. Kunnan pitää ensin hakea valtuutusoikeus ja antaa sitten valtuus sellaisille kunnan työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat lastenhoidon tuen saaja- ja maksuluettelon tietoja.

Jos kuntayhtymä tai toinen kunta hoitaa lastenhoidon tuen laskutuksia

Jos kuntayhtymä tai toinen kunta hoitaa kunnan puolesta lastenhoidon tuen laskutuksia, kunnan pitää antaa asiointivaltuus luettelon katseluun kuntayhtymälle tai laskutuksia hoitavalle kunnalle. Kuntayhtymä tai laskutuksia hoitava kunta hakee omalle toimihenkilölleen edustajan valtuutusoikeuden tähän valtuusasiaan.

Tämän jälkeen toimihenkilö jakaa edustamisvaltuuden luetteloiden katseluun henkilöille, jotka hoitavat lastenhoidon tuen laskutuksia.

Lue lisää: Virkailija-avusteinen Suomi.fi-valtuutusten rekisteröinti (Tietoa Kelasta -osio)

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää

  • laskutuksesta ja laskutusosoitteista, ota yhteyttä osoitteeseen myyntilaskut@kela.fi
  • saaja- ja maksuluetteloista tai lastenhoidon tuen toimeenpanosta, ota yhteyttä lastenhoidontuet@kela.fi.