Yrittäjän pikaopas

Yrittäjällä on oikeus samoihin etuuksiin kuin työntekijällä. Yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa päivärahoihin, työttömyyspäivärahaan ja eläkkeeseen.

Pikaopas antaa sinulle kokonaiskuvan yrittäjyyden eri vaiheisiin liittyvistä asioista.

Yrittäjyys alkaa

 

Työttömästä yrittäjäksi

Tarkista mahdollisuutesi työttömyysturvaan, jos olet työtön ja ryhdyt yrittäjäksi.

Lue lisää
 

Yrityksen perustaminen

Kun perustat yrityksen, sinun täytyy huolehtia muuan muassa yrityksesi pankki- ja verotusasioista, vakuutuksista, kirjanpidosta ja taloushallinnosta.

Lue lisää (suomi.fi)
 

Kevytyrittäjä on myös yrittäjä

Jos käytät laskutuspalveluyritystä eli työskentelet kevytyrittäjänä, työskentely täytyy vakuuttaa yrittäjän eläkelain mukaan. Kevytyrittäjänä olet myös Kelan etuuksien näkökulmasta yrittäjä.

Lue lisää
 

Eläkevakuutus vaikuttaa eläkkeeseen ja sosiaaliturvaan

Yrittäjä huolehtii eläketurvastaan itse ottamalla YEL- tai MYEL-vakuutuksen. Eläkevakuutus vaikuttaa useimpien Kelan maksamien etuuksien suuruuteen.

Lue lisää (työeläke.fi)
 

Muista työttömyysturva

Voit varautua työttömyyteen liittymällä jäseneksi työttömyyskassaan. Kela maksaa työttömyysturvaa yrittäjille, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan.

Lue lisää (tyj.fi)
 

Yrittäjäksi ulkomailta Suomeen

Jos tulet yrittäjäksi Suomeen, voit saada Kelan etuuksia tietyillä perusteilla, jos sinulla on yrittäjän eläkevakuutus.

Lue lisää

Yrittäjän arki

 

Huolehdi työkyvystäsi

Voit järjestää itsellesi työterveyshuollon, jonka kustannuksista Kela korvaa osan. Yrittäjällä on oikeus myös kuntoutukseen ja kuntoutusrahaan.

Lue lisää
 

Elämänmuutokset

Sairastuminen, työkyvyn heikkeneminen tai lapsen saaminen vaikuttavat yrittäjän arkeen. Yrittäjällä on oikeus samoihin etuuksiin kuin työntekijällä.

Lue lisää
 

Jos tulot ovat pienet

Jos tarvitset tukea asumiseen tai tulosi pienenevät niin paljon, ettet tule toimeen, sinulla voi olla oikeus yleiseen asumistukeen tai toimeentulotukeen. Huomaa kuitenkin, ettet voi saada Kelasta tukea yritystoimintaan.

Lue lisää
 

Yrittäjänä ulkomailla

Jos työskentelet yrittäjänä EU:n alueella, kuulut yleensä työskentelyvaltion sosiaaliturvaan. Jos työskentelet EU:n alueella tai sen ulkopuolella tilapäisesti, sinulla voi olla oikeus Kelan etuuksiin.

Lue lisää
 

Jos palkkaat työntekijän

Työnantajayrittäjä voi joutua hoitamaan esimerkiksi työntekijöidensä perhevapaisiin tai sairastamiseen liittyviä Kela-asioita. Sinun täytyy myös järjestää työntekijöillesi työterveyshuolto. Kela korvaa osan palvelujen kustannuksista.

Lue lisää
 

Neuvontaa ja tietoa yrittäjälle

Voit saada neuvontaa esimerkiksi yrittäjäjärjestöistä. Suomen Yrittäjät neuvoo, tiedottaa ja julkaisee oppaita yrittäjille.

Lue lisää (yrittajat.fi)

Yrittäjyys päättyy

 

Yritystoiminnan päättyminen

Jos jäät työttömäksi, kun yritystoiminta päättyy, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Hae työttömyysturvaa Kelasta tai työttömyyskassasta.

Lue lisää
 

Eläkkeelle jääminen

Työeläkelaitokset myöntävät ja maksavat yrittäjän eläkkeen. Jos työeläkkeesi jää pieneksi, Kelan maksama kansaneläke voi täydentää sitä.

Lue lisää