Novak – Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa koulutuksessa

Novak – Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa koulutuksessa on Kelan rahoittama Stadin ammattiopiston, Metropolian sekä Kuntoutussäätiön yhteishanke, jonka avulla luodaan uusi nuorten valmennusmalli.
Valmennuksen tavoitteena on koulutuksen piiristä pudonneiden nuorten valmentaminen kohti Valma koulutukseen osallistumista. Valmennuksessa tullaan yhdistämään verkostotyöskentelyä, sosiaalista kuntoutusta sekä valma koulutusta. 

Tulevan valmennuksen malli kehitetään yhteistoiminnallisen kehittämisen avulla kevään ja syksyn 2018 aikana Metropolian fasilitoimana. Valmennusta toteutetaan ja edelleen kehitetään 2018/2019. Valmennusmalli kirjataan auki ja julkaistaan Kelan julkaisussa valtakunnallisesti levitettäväksi keväällä 2020. 

Hankkeen aikana mallin kehittämiseen osallistuu valmentajia, opettajia, nuoria sekä verkostotoimijoita. Jos olet kiinnostunut toimimaan verkostossa mallin kehittämisessä, ota rohkeasti yhteyttä!

Seuraa hanketta Instagramissa.

Kirsi Naskali kirsi.naskali(at)edu.hel.fi