NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on nuoren ymmärryksen lisääntyminen omasta elämäntilanteestaan, taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä innostuminen tulevaisuuden suunnittelusta. 

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille,

 • jotka ovat 16-30-vuotiaita
 • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai vietä suunniteltua välivuotta ja
 • joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemästä opiskelemaan tai työhön. 

Toteutus

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista.

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 10 kk aikana.  Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä.

Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.

Lue lisää NUOTTI-valmennuksen palvelukuvauksesta

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton.

Hakeminen

Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

Yhteistyötaho

 • vakuutuspiirikohtaiseen skype-rinkiin (ma-pe klo 10-15):
  • tyokyky.lantinen@kela.fi  (Kelan Läntinen vakuutuspiiri)
  • tyokyky.keskinen@kela.fi (Kelan Keskinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.etelainen@kela.fi  (Kelan Eteläinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.itainen@kela.fi      (Kelan Itäinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.pohjoinen@kela.fi (Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri).

tai jos yhteistyötahon ja Kelan välille ei ole avattu federointia

 • Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235.  

Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa mahdollisista palveluntuottajista.

Palveluntuottajan muutoksista ilmoittaminen NUOTTI-valmennuksessa

Valmentajan vaihtuminen

Sopimuksen mukaisesti palveluntuottaja vastaa siitä, että Kelalla on ajantasaiset tiedot palvelua toteuttavista valmentajista. Valmentajien vaihdosten yhteydessä uudesta valmentajasta toimitetaan Kelalle Valmentajan tiedot-lomake sähköpostitse osoitteeseen kuntoutushanke@kela.fi

Kela hyväksyy vaihtuneen valmentajan vaihdoksen ennen kuin uusi valmentaja voi aloittaa palvelun toteuttamisen.

Muutoksista ilmoittaminen

Muita Kelalle ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi palveluntuottajan nimen, yhtiömuodon, Y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron muutokset. Kaikki muutokset ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen kuntoutushanke@kela.fi

Kysymykset

Tiedote 18.6.2018

NUOTTI-valmennuksen toteuttamista koskevat kysymykset

Palveluntuottajan tulee lähettää NUOTTI-valmennuksen toteuttamista koskevat kysymykset  sähköpostilla osoitteeseen kuntoutushanke@kela.fi. Kelan henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita ei saa jatkossa käyttää.

Lisätietoa