NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on 16-29 vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta (KKRL 7a§). NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.  

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

Toteutus

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista.

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana.  Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä.

Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.

Lue lisää NUOTTI-valmennuksen palvelukuvauksesta

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Hakeminen

Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

Yhteistyötaho

 • vakuutuspiirikohtaiseen skype-rinkiin (ma-pe klo 10-15):
  • tyokyky.lantinen@kela.fi  (Kelan Läntinen vakuutuspiiri)
  • tyokyky.keskinen@kela.fi (Kelan Keskinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.etelainen@kela.fi  (Kelan Eteläinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.itainen@kela.fi      (Kelan Itäinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.pohjoinen@kela.fi (Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri).

tai jos yhteistyötahon ja Kelan välille ei ole avattu federointia

 • Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235.  

Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa mahdollisista palveluntuottajista.

Palveluntuottajan muutoksista ilmoittaminen NUOTTI-valmennuksessa

Valmentajan vaihtuminen

Sopimuksen mukaisesti palveluntuottaja vastaa siitä, että Kelalla on ajantasaiset tiedot palvelua toteuttavista valmentajista. Valmentajien vaihdosten yhteydessä uudesta valmentajasta toimitetaan Kelalle Valmentajan tiedot-lomake sähköpostitse osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta(at)kela.fi

Kela hyväksyy vaihtuneen valmentajan vaihdoksen ennen kuin uusi valmentaja voi aloittaa palvelun toteuttamisen.

Muut muutokset

Muita Kelalle ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi palveluntuottajan nimen, yhtiömuodon, Y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron muutokset. Lisäksi palveluntuottajan tulee ilmoittaa, mikäli ei pysty ottamaan uusia asiakkaita vastaan.
Kaikki muutokset ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta(at)kela.fi

Toteuttaminen

NUOTTI-valmennuksen toteuttamista koskevat kysymykset

Palveluntuottajan tulee lähettää kaikki NUOTTI-valmennusta koskevat kysymykset  sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta(at)kela.fi.

NUOTTI-valmennuksen toteuttaminen lomakausina

Palvelukuvauksen mukaan NUOTTI-valmennus (20 käyntikertaa) tulee toteuttaa 5 kuukauden kuluessa ensimmäisen valmennuskäyntikerran toteutumisesta. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että valmennus toteutuu palvelukuvauksessa määriteltyjen aikarajojen puitteissa lomakausista huolimatta.

Nuoren tulee saada tarvitsemansa tuki ja kuntoutuksen tavoitteet tulee turvata koko valmennuksen ajan. Nuoren tilanteesta riippuen valmennusta voi toteuttaa vuosilomasijainen tai valmennusta voi toteuttaa tiheämmin ennen ja jälkeen vuosiloman.

Kaikki valmennusta toteuttavat valmentajat, myös sijaiset, tulee hyväksyttää Kelassa ennen kuin he voivat aloittaa NUOTTI-valmennuksessa ja heidän tulee täyttää palvelukuvauksessa määritellyt koulutus- ja kokemusvaatimukset.

Mikäli nuoren valmennus on päättymässä valmentajan loma-aikana, toimitaan kuten edellä on kuvattu.

Lisätietoa