Oahppoloatna

Sáhtát ruhtadit iežat oahpuid maiddái nu, ahte válddát báŋkkus oahppoloana.
Mávssát loana ruovttoluotta, go oahput nohket.

Sáhtát oažžut oahppoloana stáhtadáhkádusa, juos oaččut oahpporuđa dahje rávesolbmuidskuvlendoarjaga.

Stáhtadáhkádus mearkkaša dan, ahte Kela máksá loana ruovttoluotta báŋkui, juos it ieš bastte máksit dan. Kela goittotge bearrá maŋŋá loana ruovttoluotta.

Oza oahppoloana stáhtadáhkádusa Kelas. Sáhtát ohcat dan seammas, go ozat oahppodoarjaga.

Go Kela lea mieđihan dutnje oahppoloana stáhtadáhkádusa, sáhtát ieš válljet, man báŋkkus ozat oahppoloana. Don galggat ieš ráđđádallat loanas ja dan eavttuin, dego reanttus ja ruovttoluottamáksimis.

Oahppoloana stáhtadáhkádusa sáhttá oažžut maiddái vánhemiid luhtte ássi 18–19-jahkásaš, vaikko son ii oaččo oahpporuđa. Maiddái iehčanassii ássi vuollel 17-jahkásaš sáhttá oažžut oahppoloana stáhtadáhkádusa, juos su vánhemiid boađut leat unnit.

Vuollel 18-jahkásaš oažžu loana 300 e/mb. Vuollel 18-jahkásaš dárbbaša vánhemiid mieđiheami oahppoloana loktemii.

18-jahkásaš ja dađe boarrásut oažžu oahppoloana 650 e/mb. Olgoriikkain stuđerejeaddji oažžu oahppoloana 800 e/mb.

Mearridat ieš, loktetgo loana ja man ollu loana loktet hávális.

Oahppoloana reanttut lasihuvvojit loatnasubmái dan áigge, go oaččut oahppodoarjaga. Go it šat oaččo oahppodoarjaga, oaččut báŋkkus rehkega, vai sáhtát ieš máksit reanttuid ja loana.

Loga lasi oahppoloana stáhtadáhkádusa ohcamis (suomagillii).

Oahppoloatnabuhtadus

Kela sáhttá máksit oasi du oahppoloanas, juos čađahat allaskuvladutkosa mearreáiggis.
Dat gohččoduvvo oahppoloatnabuhtadussan. Oahppoloatnabuhtadus lea 40 % dan oahppoloana mearis, mii manná badjel 2 500 euro. Oahppoloatnabuhtadusas lea eanemusmearri. Eanemusmearri lea gitta das, man viiddis dutkosa leat čađahan.

Sáhtát oažžut oahppoloatnabuhtadusa, juos buot čuovvovaš eavttut ollašuvvet:

  • leat álggahan vuosttas allaskuvlaoahpuidat 1.8.2014 dahje dan maŋŋá
  • čađahat dutkosa mearreáiggis
  • dus lea oahppoloatna badjel 2 500 euro.

Juos it čađat dutkosa mearreáiggis, sáhtát dattetge oaččut oahppoloatnabuhtadusa, juos du oahput leat hiđásmuvvan dohkálaš siva dihtii. Dohkálaš sivva lea ovdamearkka dihte buohccán, muhto dušše dalle juos leat ožžon buohcuvuođabeaiveruđa. Dohkálaš sivva lea maiddái máná oažžun, muhto dušše dalle juos lea ožžon vánhemiidbeaiveruđa.

Dábálaččat oahppoloatnabuhtadusa ii dárbbaš ohcat. Kela sádde das dutnje mearrádusa, go leat geargan allaskuvllas.

Oahppoloatnabuhtadusa galgá goittotge ohcat, juos háliidat oažžut dan universitehtas čađahuvvon vuollil allaskuvladutkosa maŋŋá.

Juos leat čađahan allaskuvladutkosa olgoriikkain, almmut das Kelai.

Oahppoloatnageahpádus

Juos leat álggahan oahpuid nu guhkes áigi dassái, ahte it sáhte oažžut oahppoloatnabuhtadusa, sáhtát dutkosa maŋŋá oažžut geahpádusa vearuid máksimis.

Oahppoloatnageahpádus lea vearrogeahpádus. Go mávssat oahppoloana ruovttoluotta báŋkui, mávssat oahppoloatnageahpádusa meari unnit vearuid.

Loga lasi oahppoloatnageahpádusas (suomagillii).

Reantodoarjja

Juos leat geargan oahpuiguin ja dus leat unna boađut ja oahppoloatna, sáhtát ohcat Kelas reantodoarjaga. Dalle Kela máksá du oahppoloana reanttuid. Don it dárbbaš máksit daid ruovttoluotta Kelai.