Kelan hyväksymät lomakkeet

Työterveyshuollon palveluntuottajan antama lomake

Työnantajat, yrittäjät ja palveluntuottajat voivat hakea korvausta Kelan erikseen hyväksymillä, työterveyshuollon palveluntuottajien tietojärjestelmistä tulostettavilla lomakkeilla. Kela antaa hyväksytyille lomakkeille erillisen numeron. Lomakekoodi, teksti "Kelan hyväksymä lomake" ja hyväksymisnumero ovat näkyvissä lomakkeen alareunassa.

Terveydenhuollon järjestelmätoimittajan täytyy saada Kelan hyväksyntä palveluntuottajan järjestelmästä tulostettaville korvaushakemuslomakkeille ennen niiden käyttöönottoa. Lomakehyväksyntä edellyttää mm., että järjestelmäntoimittaja kuvaa lomakkeen tietojen muodostamisen ja että Kela on arvioinnissaan todennut järjestelmän täyttävän vaaditut kriteerit.

Lisätietoja hyväksymismenettelystä saa sähköpostitse osoitteesta tth@kela.fi.

Lomakemuutokset

Kun korvaushakemuslomakkeita uudistetaan, se edellyttää myös muutoksia työterveyshuollon palveluntuottajien käyttämiin järjestelmiin.

Kela tekee järjestelmätoimittajien kanssa tiivistä yhteistyötä hakemuslomakkeiden muutosten yhteydessä. Järjestelmätoimittajille annetaan lomakemuutosten toteutuksessa tarvittava materiaali ja ohjeistus. Muutosten tekemisessä otetaan huomioon hakulomakkeen muutosten ja/tai lakimuutosten voimaantuloaikataulut.