Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista ja täyttöohje

Lomake ja täyttöohje tilikaudesta 2020 alkaen

Uudistettua lomaketta (SV 98 TTH) käytetään työnantajan tilikaudesta 2020 alkaen eli tilikautena, josta yli puolet on vuoden 2020 puolella.

Lomaketta on selkeytetty ja käytettävyyttä parannettu. Etäpalvelut ilmoitetaan nyt erikseen, ja kysymysten määrää on vähennetty.  Lomakkeessa on mukana myös täyttöohjeita.

Lomake ja täyttöohje tilikauteen 2019 saakka

Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista (SV 98a TTH) ja siihen liittyvä täyttöohje löytyvät sivulta www.kela.fi/lomakkeet.

Lue lisää