Työterveyshuollon 90 päivän lausunto työntekijän työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista

 Työterveyshuollon ja työnantajan pitää tarjota aktiivista tukea, kun työntekijän työkyvyttömyys alkaa pitkittyä.

Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitettävä yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa työhönpaluun mahdollisuudet, jos työntekijän sairauspoissaolojaksot pitkittyvät tai toistuvat usein. Arvio on tehtävä viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Nämä 90 päivää voivat kertyä yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä tai useista lyhyistä jaksoista.

Korvausluokan I toimintaa

Työterveyshuollon arvio jäljellä olevasta työkyvystä kuuluu ehkäisevään korvausluokan I työterveyshuoltoon. Siitä aiheutuneet kustannukset voi ilmoittaa työterveyshuollon korvaushakemuksessa korvausluokassa I.

  • Työterveyshuolto ilmoittaa korvaushakemuksessa 90 päivän lausunnon laadintaan liittyvät lääkärin vastaanottokustannukset ja toimintatiedot "Terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta" -kohdassa.
  • Työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto voivat lausunnon laatimista varten neuvotella yhdessä työssä jatkamisen mahdollisuuksista.  Työterveyshuolto kirjaa neuvotteluun osallistuneiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintatiedot hakemuksen "Ryhmän neuvonta ja ohjaus" -kohtaan ja kustannukset "Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus" -kohtaan.
  • Lääkäri voi joissakin tilanteissa laatia lausunnon jäljellä olevasta työkyvystä sairauskertomustietojen perusteella ilman vastaanottokäyntiä. Silloin työterveyshuolto ilmoittaa kustannustiedot "Terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta" -kohdassa, mutta lausunnon tekemisestä ei kirjata toimintatietoa.
  • Jos lausunnon laatiminen on edellyttänyt työntekijän käyntiä työterveyshuollossa, työntekijä voi laskuttaa mahdolliset matkakulut työnantajaltaan. Työnantaja voi hakea maksamistaan työterveyshuoltokäyntien matkakustannuksista työterveyshuollon korvausta ilmoittamalla ne hakemuksen kohdassa "Muut käyttökustannukset" edellyttäen, että kustannukset löytyvät työnantajan kirjanpidosta.

Lue lisää