OIKEUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN III

Oikeussuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa

Aika: Torstai 4.12.2014 klo 12.00–17.30
Paikka: Kela-halli, Kelan päätalo, Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki

Jokaisella on perustuslaissa turvattu oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Sosiaalioikeuden alueella oikeussuojajärjestelmä rakentuu hallintotuomioistuinten lisäksi lautakuntatyyppisistä elimistä. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa on usein myös kyse tosiasiallisesta hallintotoiminnasta, jossa ei tehdä valituskelpoisia päätöksiä. Tällöin muistutusten ja hallintokantelujen sekä etukäteisen oikeussuojan merkitys korostuu.

Tässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan tutkimuksen ja Suomen Sosiaalioikeudellisen Seuran (SSOS) järjestämässä seminaarissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä oikeussuojakeinoja ja niihin liittyviä instituutioita. Huomion kohteena on oikeussuojan tehokkuus.

Seminaari on kolmas osa sosiaalioikeudellisia kysymyksiä käsittelevää seminaarisarjaa. Sarjan ensimmäinen osa toukokuussa 2014 keskittyi palvelujen sosiaali-oikeudellisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Sarjan toisessa osassa syyskuussa 2014 käsiteltiin oikeuksien toteutumista käytännössä. Tässä sarjan viimeisessä osassa keskitytään oikeussuojaan ja oikeussuojaa toteuttaviin instituutioihin. 

Seminaari on osa THL:n sosiaalisesti kestävän kehityksen foorumia sekä Kelan tutkimusosaston ja SSOS–seuran tavoitteita sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseksi maassamme.

Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tutustu esityksiin Slideshare-palvelussa.

Ohjelma:

12.00 Tilaisuuden avaus (Tutkimusjohtaja Olli Kangas, Kelan tutkimus)

12.10 Oikeussuoja sosiaali- ja terveydenhuollossa (Professori Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto)

12.50 Omavalvonnastako ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaongelmiin? (Professori Toomas Kotkas, Itä-Suomen yliopisto)

13.20 Mitä oikeussuojan saaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa edellyttää asiakkaalta? (Ryhmäpäällikkö, tutkija Laura Kalliomaa-Puha, Kelan tutkimus)

13.50 Laillisuusvalvonnan merkitys sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisessa (Oikeusasiamies emer. Riitta-Leena Paunio)

14.20 Kahvitauko

14.40 Korkein hallinto-oikeus oikeussuojan ylimpänä toteuttajan (Hallintoneuvos Outi Suviranta, KHO)

15.10 Hallinto-oikeudet oikeussuojan toteuttajana (Hallinto-oikeustuomari Airi Helenius, Helsingin hallinto-oikeus)

15.40  Oikeusturva sosiaalivakuutusasioissa (Johtava tutkija Yrjö Mattila, Kelan tutkimus)

16.10  Potilasvahinkolautakunta hoidon laadun valvojana ja potilaan oikeuksien toteuttajana (Puheenjohtaja Juhani Kaivola, Potilasvahinkolautakunta)

16.40  Yhteenveto kolmesta seminaarista: Mitä saatiin aikaan? (Professori Marja Vaarama, THL)

Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat tutkimusjohtaja Olli Kangas Kelasta ja professori Marja Vaarama THL:stä