Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen verkkopohjaisen etäkuntoutusintervention avulla

Toteuttaja

Gerocenter

Tavoite

Kehittämishankkeen päätavoitteena on aluksi muokata 12-viikon verkkopohjaista Hyvän Elämän Kompassi- etäkuntoutuspalvelua omaishoitajille soveltuvaksi, ja sen jälkeen tutkia tässä projektissa kehitetyn verkkopohjaisen, hyväksymis- ja omistautumisterapiamenetelmiin perustuvan etäkuntoutusintervention vaikutuksia omaishoitajien kuormittuneisuuteen, masennusoireisiin ja elämänlaatuun 12 kuukauden seurannan aikana.

Tutkimus toteutetaan näennäiskokeellisessa asetelmassa vertaamalla 1) 12-viikon etäkuntoutusta saavan ryhmän, 2) perinteistä laitosmuotoista kuntoutusta saavan ryhmän ja 3) tavanomaista hoitokäytäntöä noudattavan ryhmän (ei erityisiä kuntoutuspalveluita eli ns. vertailuryhmä) muutosten eroja kuormittuneisuudessa, masennusoireissa ja elämänlaadussa 12 kuukauden seurannan aikana. Lisäksi hankkeessa selvitetään vaikuttavatko omaishoitajan elämänhallinnan tunne, psykologinen joustavuus ja tunne-elämän epätasapainoisuus etäkuntoutusintervention vaikuttavuuden suuruuteen. Hankkeessa selvitetään myös miten omaishoitajat kokevat etäkuntoutusintervention.

Mitä hankkeesta saadaan?

Tukea omaishoitajien ja ikäihmisten kuntoutuskurssien etämallien jalkauttamiseen.

Kohderyhmä

Omaishoitajat

Kesto

1.8.2016 - 31.12.2018

Yhteystiedot

Riku Nikander, gerontologian professori, riku.nikander(at)jyu.fi