Omakotitalo

Kela voi maksaa asumistukea ruokakunnalle, joka asuu omakotitalossa. Talo voi sijaita ruokakunnan omistamalla tai vuokraamalla tontilla.

Omakotitalon asumismenoiksi hyväksytään:

 • omakotitalon hoitomenot
 • 73 % asunnon hankkimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen koroista.

Hoitomenoilla tarkoitetaan vedestä, lämmityksestä ja muista omakotitalon kuluista aiheutuvia menoja. Omakotitalon todellisia vesi- ja lämmitysmenoja tai kiinteistön muita menoja ei tarvitse selvittää Kelalle erikseen. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi kunnossapidosta aiheutuvat menot.

Ruokakunnan koko (henkilöä) e/kk Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat
e/kk
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat e/kk
Omakotitalon hoitomenoina hyväksytään
1 97 101 105
2 117 122 126
3 147 153 159
4 174 181 188
+ lisähenkilöä kohden 53 55 57

Rahoitusmenoina hyväksytään 73 % asunnon hankkimiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen koroista.

Kela huomioi asuntolainan korot vain, jos ruokakunta on maksanut ne itse. Esimerkiksi korkotuettujen lainojen koroista Kela hyväksyy asumismenoiksi vain sen osuuden, jonka ruokakunta itse maksaa.

Kela hyväksyy asuntolainojen korot asumismenoiksi vain silloin, kun lainan on myöntänyt julkisen vallan alainen luottolaitos, kuten:

 • valtio
 • kunta
 • seurakunta
 • pankki
 • vakuutuslaitos
 • hypoteekkiyhdistys
 • eläkesäätiö
 • eläkekassa.

Kela ei hyväksy asuntolainaksi rakennuttajalta tai työnantajalta otettua lainaa tai maksamatonta kauppahintaa.

Asumismenoiksi ei hyväksytä esimerkiksi:

 • kiinteistöveroa
 • tontin vuokraa
 • lainaturvavakuutusta tai vastaavia maksuja.