Oma väylä -hanke

Oma väylä -hanke oli osa nuorten yhteiskuntatakuuta, jossa tavoitteena oli edistää nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä estää syrjäytymistä tai työttömyyden pitkittymistä. Hanke toteutettiin vuosina 2014–2018.

Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin ryhmä- ja yksilökuntoutusmallia 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten autismikirjon häiriö tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ja jotka tarvitsevat tukea opiskelussa ja työelämään siirtymisessä.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

Oma väylä -hankkeen kehittämistyön tuloksena mallinnettiin neuropsykiatriseen kuntoutukseen uusia työkäytänteitä ja menetelmiä, kuten motivoimista, kuntoutuksen arkeen integroimista ja ryhmäkuntoutusta.

Palveluntuottajina toimivat Autismisäätiön toimipisteet Helsingistä ja Vantaalta, ProNeuron Neuropsykiatriakeskus Espoosta, Attentio Oy Jyväskylästä, Wellmind Terveys Oy Oulusta sekä Eduro-säätiö Rovaniemeltä.

Julkaisut

Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen – Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta. Alanko, Salli ja Lämsä, Riikka (toim.). Kela, Kuntoutusta kehittämässä 5/2018.

Mallinnukset

Palveluntuottajan nimi on linkki PDF-muotoiseen mallinnukseen.

Motivointi

Arkeen integrointi

Ryhmäkuntoutus

Oma väylä -koosteet

Video

Oma väylä – Motivointia, ryhmäkuntoutusta ja arkea -videossa kuntoutuspalvelun kokeiluun osallistuneet palveluntuottajat kertovat kehittämistyöstä ja kokemuksistaan Kelan kehittämishankkeeseen osallistumisesta. Videolla kuullaan myös kuntoutukseen osallistunutta kokemusasiantuntijaa.

 

Motivoiminen (YouTube) Mari Huhtiniemi ja Tarja Pelkonen, Autismisäätiö sr, Helsinki.
Arkeen vieminen (YouTube) Emmi Nousiainen, Attentio Oy.
Arkeen vieminen (YouTube) Sanna Kara ja Marko Lahti, Autismisäätiö sr, Vantaa.
Ryhmäkuntoutus (YouTube) Sanna Kähkönen ja Marika Ravelin, Eduro-säätiö.
Ryhmäkuntoutus (YouTube) Anna-Mari Andersson, ProNeuron Neuropsykiatriakeskus.
Kehittämistyö prosessina (YouTube) Anne Andersson, Wellmind Terveys Oy.

Terveydenhuollon mahdollisuudet nuorten aikuisten neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa (YouTube) – Elina Santti, LKT, psykiatrian erikoislääkäri.

Tutkimustuloksia

Oma väylä -hankkeen arviointitutkimuksissa tuotettiin tietoa hankkeessa kokeiltavan kuntoutusmallin hyödyistä ja soveltuvuudesta kohderyhmälle sekä arvioitiin kehittämistavoitteiden toteutumista. Tutkimuksen toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tutkimusjulkaisut

Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus. Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson, Annamari. Helsinki: Kela Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 153/2018.

Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa. Arviointitutkimus. Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari. Kela Työpapereita 132/2017.

Oma väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi. Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson, Annamari. Kela Työpapereita 120/2017.

Nuorten neuropsykiatrisen  Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus. Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari. Kela Työpapereita 116/2017.

Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit. Väliraportti. Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari. Kela Työpapereita 91/2016.

Videot

Oma väylä -kuntoutuksen hyödyt ja koettu vaikuttavuus (YouTube) Kaija Appelqvist-Schmidlechner, dosentti, erikoistutkija, THL.

Havainnointi Oma väylä -kuntoutuksen tutkimuksessa (YouTube) Riikka Lämsä, VTT, sh, erikoistutkija, THL.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla kuntoutushanke(at)kela.fi