Oma väylä -hankkeessa kehitettiin neuropsykiatrista kuntoutusta

Toteutus

Oma väylä -hanke oli osa nuorten yhteiskuntatakuuta, jossa tavoitteena oli edistää nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä estää syrjäytymistä tai työttömyyden pitkittymistä. Hanke toteutettiin vuosina 2014–2018.

Oma väylä -hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin ryhmä- ja yksilökuntoutusmallia 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten autismikirjon häiriö tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ja jotka tarvitsevat tukea opiskelussa ja työelämään siirtymisessä.

Oma väylä -hankkeen loppuseminaari 4.12.2018

Tilaisuudessa esitetyt materiaalit ja tallenteet puheenvuoroista.

Kehittämistyön tuloksia

Oma väylä -hankkeessa mallinnettiin neuropsykiatriseen kuntoutukseen uusia työkäytänteitä ja menetelmiä, kuten motivoimista, kuntoutuksen arkeen integroimista ja ryhmäkuntoutusta.

Palveluntuottajina toimivat Autismisäätiön toimipisteet Helsingistä ja Vantaalta, ProNeuron Neuropsykiatriakeskus Espoosta, Attentio Oy Jyväskylästä, Wellmind Terveys Oy Oulusta sekä Eduro-säätiö Rovaniemeltä.

Hankkeessa mukana olleiden palveluntuottajien kokemuksia ja kehittämistyön tuloksia on koottu Kelan Kuntoutusta kehittämässä -sarjan julkaisuun.

Alanko, Salli ja Lämsä, Riikka (toim.) Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen – Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta. Kela, Kuntoutusta kehittämässä 5/2018.

Mallinnukset

Palveluntuottajan nimet toimivat linkkeinä PDF-muotoisiin mallinnuksiin.

Motivointi

Arkeen integrointi

Ryhmäkuntoutus

Oma väylä -mallinnusten koosteet

Video tiivistää palveluntuottajien ja kuntoutujien kokemukset Oma väylä -hankkeesta

Oma väylä – Motivointia, ryhmäkuntoutusta ja arkea -videossa kuntoutuspalvelun kokeiluun osallistuneet palveluntuottajat kertovat kehittämistyöstä ja kokemuksistaan Kelan kehittämishankkeeseen osallistumisesta. Videolla kuullaan myös kuntoutukseen osallistunutta kokemusasiantuntijaa.

Tutkimusjulkaisuja

Oma väylä -hankkeen arviointitutkimuksissa tuotettiin tietoa hankkeessa kokeiltavan kuntoutusmallin hyödyistä ja soveltuvuudesta kohderyhmälle sekä arvioitiin kehittämistavoitteiden toteutumista.

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson Annamari: Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus. Helsinki: Kela Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 153/2018.

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa. Arviointitutkimus. Työpapereita 132. Kela Työpapereita 132/2017

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson, Annamari: Oma väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi. Kela Työpapereita 120/2017

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Nuorten neuropsykiatrisen  Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus. Kela Työpapereita 116/2017

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit. Väliraportti. Kela Työpapereita 91/2016

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Salli Alanko, puh 050 407 1754

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kela.fi