Oma väylä -hankkeessa kehitetään neuropsykiatrista kuntoutusta

Toteutus

Oma väylä -hanke on osa nuorten yhteiskuntatakuuta, jossa tavoitteena on edistää nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä estää syrjäytymistä tai työttömyyden pitkittymistä. Hanke toteutetaan vuosina 2014–2018.

Oma väylä -hankkeessa on kehitetty 18–35-vuotiaille aikuisille suunnattua yksilö- ja ryhmäkuntoutusmallia vahvistamaan kuntoutujan opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä arjenhallinta- ja sosiaalisia taitoja.

Kehittämisteemat

 • Kuntoutukseen ohjaus ja palvelun markkinointi,
 • kuntoutujan motivoinnin menetelmät,
 • kuntoutuksen arkeen siirtymistä tukevia toimintamallit ja menetelmät sekä
 • ryhmäkuntoutusmalli osana Oma väylä -kuntoutuspalvelua.

Loppuseminaari 4.12.2018

Oma väylä -hankkeen loppuseminaari järjestetään tiistaina 4.12.2018 klo 12.00–16.00 Kelan Päätalon Auditoriossa, osoitteessa Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki.

 • Loppuseminaariin voi osallistua myös verkon välityksellä.
 • Keskusteluun voi osallistua Twitterissä aihetunnisteella #omaväyläseminaari.
 • Löydät ohjelman ja ilmoittautumislinkin täältä.

Video tiivistää palveluntuottajien ja kuntoutujien kokemukset Oma väylä -hankkeesta

Oma väylä – Motivointia, ryhmäkuntoutusta ja arkea -videossa kuntoutuspalvelun kokeiluun osallistuneet palveluntuottajat kertovat kehittämistyöstä ja kokemuksistaan Kelan kehittämishankkeeseen osallistumisesta. Videolla kuullaan myös kuntoutukseen osallistunutta kokemusasiantuntijaa.

Tutkimusjulkaisuja

Oma väylä -hankkeen arviointitutkimuksissa tuotettiin tietoa hankkeessa kokeiltavan kuntoutusmallin hyödyistä ja soveltuvuudesta kohderyhmälle sekä arvioitiin kehittämistavoitteiden toteutumista.

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa. Arviointitutkimus. Työpapereita 132. Kela Työpapereita 132/2017

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson, Annamari: Oma väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi. Kela Työpapereita 120/2017

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Nuorten neuropsykiatrisen  Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus. Kela Työpapereita 116/2017

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit. Väliraportti. Kela Työpapereita 91/2016

Oma väylä -kuntoutuksen kokeilu 2015–2017

Oma väylä -kuntoutuksen kokeilu on päättynyt vuoden 2017 lopussa.

Kohderyhmä

18–35-vuotiaat, joilla on diagnosoitu toiminnallisesti korkeatasoinen autisminkirjon häiriö (mm. F84.5 Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (F90.0 ADHD/ADD) ja jotka tarvitsevat neuropsykiatrisen oirekuvan vuoksi tukea opintojen käynnistymisessä ja loppuun saattamisessa ja/tai työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä sekä arjenhallinnan taitojen ja sosiaalisten taitojen kohentamisessa.

Kuntoutujalla voi olla diagnosoituna samanaikainen psykiatrinen häiriö, jonka tarpeenmukaisesta hoidosta on asianmukaisesti huolehdittu.

Kuntoutusta toteuttaneet palveluntuottajat

 • Helsinki: Autismisäätiö sr
  Mari Huhtiniemi, puh. 044 769 6785
  mari.huhtiniemi(at)autismisaatio.fi
  www.autismisaatio.fi
 • Vantaa: Autismisäätiö sr
  Sanna Kara, puh. 044 757 0419
  sanna.kara(at)autismisaatio.fi
  www.autismisaatio.fi
 • Espoo: ProNeuron Neuropsykiatriakeskus
  Anne Avellan ja Anna-Mari Andersson, puh 0400 998 791
  omavayla(at)proneuron.fi
  www.proneuron.fi 
 • Jyväskylä: Attentio Oy
  Emmi Nousiainen, puh. 050 406 5360
  emmi.nousiainen(at)attentio.fi
  www.attentio.fi
 • Oulu: Wellmind Terveys Oy
  Tarmo Junttanen, puh. 044 733 3127
  tarmo.junttanen(at)wellmind.fi
  www.wellmind.fi
 • Rovaniemi: Eduro-säätiö
  Sanna Kähkönen, puh. 040 502 9882
  sanna.kahkonen(at)eduro.fi
  www.eduro.fi

Kuntoutuspalvelun kehittämissuunnitelma

Hankkeessa kehitettävä kuntoutuspalvelu ja palvelujen toteutukseen liittyvä kehittämistyö on kuvattu Oma väylä -hankkeen kuntoutuspalveluiden kehittämissuunnitelmassa.

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Salli Alanko, puh 050 407 1754
Asiantuntijalääkäri Katariina Kallio-Laine, puh 050 551 6034
Tutkimusprofessori Annamari Tuulio-Henriksson, puh 040 562 9396

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoa