Oma väylä -hankkeessa kehitetään neuropsykiatrista kuntoutusta

Toteutus

Oma väylä -hanke on osa nuorten yhteiskuntatakuuta, jossa tavoitteena on edistää nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä estää syrjäytymistä tai työttömyyden pitkittymistä. Hanke toteutetaan vuosina 2014–2018.

Oma väylä -hankkeessa kehitetään 18–35-vuotiaille aikuisille suunnattu yksilö- ja ryhmäkuntoutusmalli vahvistamaan kuntoutujan

 • opiskeluvalmiuksia,
 • työelämävalmiuksia,
 • arjenhallintataitoja ja sosiaalisia taitoja.

Kehittämisteemat

 • Kuntoutukseen ohjaus ja palvelun markkinointi,
 • kuntoutujan motivoinnin menetelmät,
 • kuntoutuksen arkeen siirtymistä tukevia toimintamallit ja menetelmät sekä
 • ryhmäkuntoutusmalli osana Oma väylä -kuntoutuspalvelua.

Arviointitutkimuksen tavoitteet

 • Tuottaa tutkimustietoa projektissa toteutettavan kuntoutusmallin soveltuvuudesta kohderyhmälle.
 • Arvioida kehittämistavoitteiden toteutumista.

Tutkimusjulkaisuja

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa. Arviointitutkimus. Työpapereita 132. Kela Työpapereita 132/2017

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Lämsä, Riikka & Tuulio-Henriksson, Annamari: Oma väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi. Kela Työpapereita 120/2017

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Nuorten neuropsykiatrisen  Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus. Kela Työpapereita 116/2017

Lämsä, Riikka & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Tuulio-Henriksson, Annamari: Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit. Väliraportti. Kela Työpapereita 91/2016

Oma väylä -kuntoutuksen kokeilu 2015–2017

Oma väylä -kuntoutuksen kokeilu on päättynyt vuoden 2017 lopussa.

Kohderyhmä

18–35-vuotiaat, joilla on diagnosoitu toiminnallisesti korkeatasoinen autisminkirjon häiriö (mm. F84.5 Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (F90.0 ADHD/ADD) ja jotka tarvitsevat neuropsykiatrisen oirekuvan vuoksi tukea opintojen käynnistymisessä ja loppuun saattamisessa ja/tai työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä sekä arjenhallinnan taitojen ja sosiaalisten taitojen kohentamisessa.               

Kuntoutujalla voi olla diagnosoituna samanaikainen psykiatrinen häiriö, jonka tarpeenmukaisesta hoidosta on asianmukaisesti huolehdittu.

Kuntoutusta toteuttaneet palveluntuottajat

 • Helsinki: Autismisäätiö
  Mari Huhtiniemi, puh. 044 769 6785
  mari.huhtiniemi(at)autismisaatio.fi
  www.autismisaatio.fi
   
 • Vantaa: Autismisäätiö
  Sanna Kara, puh. 044 757 0419
  sanna.kara(at)autismisaatio.fi
  www.autismisaatio.fi
 • Espoo: ProNeuron
  Anne Avellan ja Anna-Mari Andersson, puh 0400 998 791
  omavayla(at)proneuron.fi
  www.proneuron.fi
 • Jyväskylä: Attentio
  Emmi Nousiainen, puh. 050 406 5360
  emmi.nousiainen(at)attentio.fi
  www.attentio.fi
   
 • Oulu: Wellmind Terveys Oy
  Tarmo Junttanen, puh. 044 733 3127
  tarmo.junttanen(at)wellmind.fi
  www.wellmind.fi
   
 • Rovaniemi: Eduro-säätiö
  Sanna Kähkönen, puh. 040 502 9282
  sanna.kahkonen(at)eduro.fi
  www.eduro.fi

Kuntoutuspalvelun kehittämissuunnitelma

Hankkeessa kehitettävä kuntoutuspalvelu ja palvelujen toteutukseen liittyvä kehittämistyö on kuvattu Oma väylä -hankkeen kuntoutuspalveluiden kehittämissuunnitelmassa.

  Aikataulu
2014

Palvelujen toimeenpanon ohjeistus

2015–2017 Kuntoutuspalvelujen ja kehittämistyön toteutus
2018 Tulosten analysointi ja jatkon suunnittelu

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Salli Alanko, puh 050 407 1754
Asiantuntijalääkäri Katariina Kallio-Laine, puh 050 551 6034
Tutkimuksen koordinointi Annamari Tuulio-Henriksson, puh 020 634 1877 ja 040 562 9396

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoa