OPI-kurssit

Kenelle

OPI-kurssit on tarkoitettu ammatillista perustutkintoa opiskeleville 16–25 -vuotiaille nuorille, joilla on masennus- tai ahdistushäiriöitä ja opinnot ovat sen takia pitkittymässä tai uhkaavat keskeytyä. Kurssien osanottajat valitaan niistä 13 ammatillisesta oppilaitoksesta, joiden kanssa Kela on tehnyt yhteistyösopimuksen kurssien toteutuksesta. Jokaiselle oppilaitokselle on tarjouskilpailussa hankittu palveluntuottajakumppani. Kurssit toteutetaan oppilaitosten ja palveluntuottajien yhteistyönä.

OPI-kursseille valitaan kuntoutujia,

joilla on asianmukaisesti diagnosoitu masennus- tai ahdistuneisuushäiriö ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
joiden opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä
joilla on hankaluuksia sosiaalisissa ja/tai oppimistilanteissa

Kela voi myöntää OPI-kurssin tukitoimenpiteenä myös lakisääteistä ammatillista kuntoutusta tai nuoren kuntoutusrahaa saavalle silloin kun se on kuntoutujan kokonaistilanteen kannalta perusteltua.

OPI-kurssin avulla eroon jännittämisestä

Katso video, jossa Jonna kertoo kolme hyvää syytä osallistua OPI-kurssille!

Apua opintoihin!

Tavoitteet

OPI-kurssilla nuori saa tukea opinnoissa etenemiseen ja apua mielenterveysoireisiin. Opiskelu- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantamisen lisäksi kurssien tavoitteena on:

  • rohkaista ja tukea nuorta huolehtimaan omasta arjesta ja elämästä
  • tukea opiskelusta selviytymistä
  • rohkaista ja tukea hoito- ja tukipalvelujen käyttöön
  • vahvistaa toimintakykyä ja elämänhallintaa

Hakeminen

OPI-kursseilla on esivalinta. Opiskelija itse tai oppilaitoksen yhdyshenkilö lähettää hakemuksen liitteineen kuntoutuksen palveluntuottajalle. Palveluntuottaja tekee esivalinnan ja lähettää hakemuksen nimetylle Kelan yhdyshenkilölle päätöksentekoa varten.

Palveluntuottajan ja oppilaitoksen välisessä toimeenpanosopimuksessa on määritelty molemmille osapuolille tehtäviä, joiden tarkoituksena on helpottaa opiskelijan hakeutumista OPI-kurssille. Palveluntuottaja järjestää kuntoutuksesta kiinnostuneille opiskelijoille tutustumiskäyntejä ja infotilaisuuksia. Oppilas voi keskustella kurssille hakeutumisesta oman oppilaitoksen OPI-yhdyshenkilön kanssa tai ottaa suoraan yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon tai omaan hoitotahoon.

Opiskelija täyttää kurssia hakiessaan lomakkeen KU 132. Liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

Rakenne ja toteutus

OPI-kurssi toteutuu opiskelun ohella ryhmämuotoisten avopäivien ja yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Ryhmämuotoisia avopäiviä on 14 ja kuntoutujan yksilöllisiä käyntikertoja 6-8. Kaikki ryhmämuotoiset avopäivät ja yksilölliset käyntikerrat toteutetaan 12 kuukauden kuluessa kuntoutuksen käynnistymisestä.

Kuntoutuksen palveluntuottaja järjestää kurssien hakuvaiheessa infotilaisuuksia, joihin kuntoutuksesta kiinnostuneet opiskelijat ja oppilaitoksen henkilöstö voivat osallistua. Jokaiseen mukana olevaan oppilaitokseen on nimetty yhteyshenkilö, joka toimii linkkinä opetuksen ja kuntoutuksen välillä. Vuosittain jokaisen oppilaitoksen opiskelijoille järjestetään 2 kurssia, joista toinen alkaa kevätlukukauden ja toinen syyslukukauden alussa.

Kuntoutuksen välijaksojen aikana oppilaitos tukee kuntoutuksen osallistuvaa opiskelijaa käyttämällä oppilaitoksen vakiintuneita toimintamalleja kuten erityisopetusta tai yhteistyötä opiskelijahuollon kanssa. Tällä turvataan se, että opiskelija ei jää jälkeen opinnoissaan kuntoutuksesta aiheutuvien poissaolojen takia.

Katso lisää

Kuntoutuskurssihaku
OPI-esite