Opintotuen takaisinperintä

Opintotukesi voidaan lakkauttaa takautuvasti ja periä takaisin, jos

  • sinulla on opintosuorituksia edeltävänä lukuvuotena alle 1 opintopiste tukikuukautta kohti ja
  • tarkoituksesi ei ole ollut opiskella vaan olet ollut esimerkiksi töissä.

Jos opintotuen takautuvaa lakkauttamista ja takaisinperintää harkitaan, Kela lähettää sinulle selvityspyynnön. Takaisinperinnän aiheellisuus tutkitaan myös opintonsa keskeyttäneiltä ja oppilaitosta tai opintoja vaihtaneilta.