Esimerkkejä opintolainahyvityksestä

Tälle sivulle on koottu erilaisia esimerkkejä opintolainahyvityksestä.

 1. Ammattikorkeakouluopinnot: on oikeus opintolainahyvitykseen
 2. Ammattikorkeakouluopinnot: ei ole oikeutta opintolainahyvitykseen poissaololukuvuoden vuoksi
 3. Yliopisto-opinnot: on oikeus opintolainahyvitykseen erityisen syyn (lapsen syntymä) perusteella
 4. Yliopisto-opinnot: opintolainahyvitystä ei myönnetä lainamäärän vuoksi
 5. Ulkomailla suoritettu tutkinto
 6. Ammattikorkeakoulusta yliopistoon siirtyvä
 7. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen: hakemus
 8. Poissaololukuvuosi 2013–2014
 9. Ennen ja jälkeen 1.8.2014 aloitettuja korkeakouluopintoja

1. Ammattikorkeakouluopinnot: on oikeus opintolainahyvitykseen

 • Suoritettava tutkinto: insinööri (amk)
 • Tutkinnon laajuus: 240 op
 • Tavoiteaika: 4 lukuvuotta
 • Määräaika: 4,5 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2014 (määräaika päättyy 31.12.2018)
Valmistuminen: toukokuussa 2018
Suorittamisaika: 1.8.2014–31.7.2018 eli 4 lukuvuotta

Päätös Kelasta: On oikeus opintolainahyvitykseen.

Tutkintokohtainen lainamäärä: 4 lv x 9 kk/lv x 400 e/kk = 14 400 euroa
Lainahyvityksen enimmäismäärä: (14 400 e - 2 500 e) x 40 % = 4 760 euroa.

Opintolainahyvitys maksetaan syksyn 2018 aikana.

Opiskelija ei voi saada opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

2. Ammattikorkeakouluopinnot: ei ole oikeutta opintolainahyvitykseen poissaololukuvuoden vuoksi

 • Suoritettava tutkinto: tradenomi
 • Tutkinnon laajuus: 210 op
 • Tavoiteaika: 3,5 lukuvuotta
 • Määräaika: 4,0 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2014 (määräaika päättyy 31.7.2018)
Poissaolokaudet: lukuvuosi 2014–2015
Valmistuminen: joulukuussa 2018
Suorittamisaika: 1.8.2014–31.12.2018 eli 4,5 lukuvuotta

Päätösehdotus Kelasta: Opintolainahyvitystä ei myönnetä, koska suorittamisaika ylittää määräajan. Poissaolokausi on osa suorittamisaikaa, eikä opiskelijalla ole erityisiä syitä määräajan pidentämiseen.

Opiskelija ei voi saada opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

3. Yliopisto-opinnot: on oikeus opintolainahyvitykseen erityisen syyn (lapsen syntymä) perusteella

 • Suoritettava tutkinto: alempi + ylempi korkeakoulututkinto
 • Tutkinnon laajuus: 300 op
 • Tavoiteaika: 5 lukuvuotta
 • Määräaika: 6 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2014 (määräaika päättyy 31.7.2020)
Poissaolokaudet: lukuvuosi 2014–2015
Valmistuminen: syyskuussa 2020
Suorittamisaika: 1.8.2014–31.12.2020 eli 6,5 lukuvuotta

Päätösehdotus Kelasta: Opintolainahyvitystä ei myönnetä, koska suorittamisaika ylitti määräajan.

Opiskelijan tehtävä: Kirjallinen uudelleenkäsittelypyyntö, jossa selvittää saaneensa äitiys- ja vanhempainrahaa vuoden 2018 kevät- ja syyslukukauden aikana.

Uusi päätös Kelasta: Koska määräaikana on ollut kahden eri lukukauden aikana suorittamisaikaa pidentänyt hyväksyttävä olosuhde, määräaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella (7 lukuvuodeksi). Opintolainahyvitys myönnetään.

Opiskelija ei voi saada opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

4. Alempi korkeakoulututkinto: opintolainahyvitystä ei myönnetä lainamäärän vuoksi

 • Suoritettava tutkinto: pelkästään alempi korkeakoulututkinto
 • Tutkinnon laajuus: 180 op
 • Tavoiteaika: 3 lukuvuotta
 • Määräaika: 3,5 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2014 (määräaika päättyy 31.12.2017)
Valmistuminen: marraskuussa 2017
Suorittamisaika: 1.8.2014–31.12.2017 eli 3,5 lukuvuotta

Opiskelija hakee opintolainahyvitystä alemman korkeakoulututkinnon perusteella.

Tutkintokohtainen lainamäärä: 3 lv x 9 kk/lv x 400 e/kk = 10 800 euroa
Lainahyvityksen enimmäismäärä: (10 800 e - 2 500 e) x 40 % = 3 320 euroa

Henkilökohtainen lainamäärä: 3 500 euroa
Vähennetään: lainamäärä ennen korkeakouluopintojen aloittamista (- 1 100 euroa) ja korkeakouluopintojen aikana pääomitetut korot (- 230 euroa)
Huomioon otettava henkilökohtainen lainamäärä: 2 170 euroa

Päätösehdotus Kelasta: Opintolainahyvitystä ei myönnetä, koska opintolainaa ei ole korkeakouluopintojen aikana nostettu yli 2 500 euroa.

Opintolainahyvitysoikeutta ei ole käytetty. Opiskelija voi saada opintolainahyvityksen, jos hän suorittaa esimerkiksi 120 opintopisteen ylemmän korkeakoulututkinnon 31.7.2020 mennessä ja nostaa lisää opintolainaa sen aikana.

5. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Henkilö vastaanotti korkeakouluopiskelupaikan Suomessa syksyllä 2014. Hän ilmoittautui ensimmäisenä lukuvuotena poissa olevaksi, koska suoritti asevelvollisuutensa. Hän aloitti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen Ruotsissa syksyllä 2016 (säännönmukainen kesto 5,0 lv). Hän suorittaa tutkinnon keväällä 2021.

 • Suoritettava tutkinto: ulkomainen ylempi korkeakoulututkinto
 • Tutkinnon laajuus: säännönmukainen suoritusaika 5 lukuvuotta
 • Tavoiteaika: 5 lukuvuotta
 • Määräaika: 6 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2014 (määräaika päättyy 31.7.2020)
Poissaolokaudet: lukuvuosi 2014–2015 (asevelvollisuus)
Valmistuminen: toukokuussa 2021
Suorittamisaika: 1.8.2014–31.7.2021 eli 7 lukuvuotta

Opiskelija ilmoittaa ulkomailla suoritetun tutkinnon Kelaan.

Päätösehdotus Kelasta: Opintolainahyvitystä ei myönnetä, koska suorittamisaika ylitti määräajan.

Opiskelijan tehtävä: Kirjallinen uudelleenkäsittelypyyntö, jossa selvittää suorittaneensa asevelvollisuutensa syyslukukauden 2014 ja kevätlukukauden 2015 aikana.

Uusi päätös Kelasta: Koska määräaikana suoritettu asevelvollisuus on kestänyt vähintään kuukauden kahden eri lukukauden aikana, määräaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella (7 lukuvuodeksi). Opintolainahyvitys myönnetään.

Tutkintokohtainen lainamäärä: 5 lv x 9 kk/lv x 700 e/kk = 31 500 euroa
Lainahyvityksen enimmäismäärä: (31 500 e - 2 500 e) x 40 % = 11 600 euroa

Henkilökohtainen lainamäärä: 25 300 euroa
Vähennetään: pääomitetut korot (- 1 500 euroa)
Huomioon otettava henkilökohtainen lainamäärä: 23 800 euroa

Lainahyvityksen määrä: (23 800 e - 2 500 e) x 40 % = 8 520 euroa
Lainahyvitys myönnetään henkilökohtaisen lainamäärän mukaan, koska se on pienempi.

Opiskelija ei voi saada opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

6. Ammattikorkeakoulusta yliopistoon siirtyvä

Opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa on vastaanotettu syksyllä 2014. Opinnot ammattikorkeakoulussa keskeytyvät, kun opiskelija saa opiskelupaikan yliopistosta syksyllä 2015.

 • Suoritettava tutkinto: alempi + ylempi korkeakoulututkinto
 • Tutkinnon laajuus: 300 op
 • Tavoiteaika: 5 lukuvuotta
 • Määräaika: 6 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2014 (määräaika päättyy 31.7.2020)
Valmistuminen: toukokuussa 2020
Suorittamisaika: 1.8.2014–31.7.2020 eli 6 lukuvuotta
Suorittamisajan laskeminen alkaa ensimmäisestä 1.8.2014 jälkeisestä korkeakouluopiskelupaikan vastaanottamisesta.

Päätös Kelasta: On oikeus opintolainahyvitykseen.

Opiskelija ei voi saada opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

7. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen: hakemus

 • Suoritettava tutkinto: alempi ja ylempi korkeakoulututkinto
 • Opiskelija suorittaa alemman korkeakoulututkinnon: 180 op
 • Tavoiteaika: 3 lukuvuotta
 • Määräaika: 3,5 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2014 (määräaika päättyy 31.12.2017)
Valmistuminen: marraskuussa 2017
Suorittamisaika: 1.8.2014–31.12.2017 eli 3,5 lukuvuotta

Opiskelija hakee opintolainahyvitystä alemman korkeakoulututkinnon perusteella.

Tutkintokohtainen lainamäärä: 3 lv x 9 kk/lv x 400 e/kk = 10 800 euroa
Lainahyvityksen enimmäismäärä: (10 800 e - 2 500 e) x 40 % = 3 320 euroa

Henkilökohtainen lainamäärä: 13 100 euroa
Vähennetään: korkeakouluopintojen aikana pääomitetut korot (- 300 euroa)
Huomioon otettava henkilökohtainen lainamäärä: 12 800 euroa

Lainahyvityksen määrä: 3 320 euroa
Lainahyvitys myönnetään tutkintokohtaisen lainamäärän mukaan, koska se on pienempi.

Opintolainahyvitys maksetaan kevään 2018 aikana.

Opiskelija ei voi saada opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

8. Poissaololukuvuosi 2013–2014

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2013
Poissaolokaudet: lukuvuosi 2013–2014

On oikeus opintolainahyvitykseen, koska ensimmäinen läsnäololukuvuosi korkeakoulututkinnossa on lukuvuosi 2014–2015 tai myöhäisempi. Suorittamisajan laskeminen alkaa 1.8.2014.

Kaikissa muissa tilanteissa kun opiskelupaikka vastaanotetaan 1.8.2014 tai sen jälkeen, suorittamisajan laskeminen alkaa opiskelupaikan vastaanottamisesta ja poissaolokaudet ovat myös tutkinnon suorittamisaikaa.

9. Ennen ja jälkeen 1.8.2014 aloitettuja korkeakouluopintoja

Syksyllä 2013 aloitetun korkeakoulututkinnon suorittaminen keskeytyy. Opiskelija ottaa uuden opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa syksyllä 2014.

Ei oikeutta opintolainahyvitykseen, koska ensimmäiset korkeakoulututkinto-opinnot on aloitettu ennen 1.8.2014.

Opiskelija voi ehkä saada opintolainavähennyksen verotuksessa. Suorittamisajan laskeminen alkaa ensimmäisen korkeakouluopiskelupaikan vastaanottamisesta.