Esimerkkejä opintolainavähennyksestä 

Tälle sivulle on koottu erilaisia esimerkkejä opintolainavähennyksestä.

 1. Ammattikorkeakouluopinnot: on oikeus opintolainavähennykseen

 2. Ammattikorkeakouluopinnot: ei ole oikeutta opintolainavähennykseen poissaololukuvuoden vuoksi

 3. Yliopisto-opinnot: on oikeus opintolainavähennykseen erityisen syyn (lapsen syntymä) perusteella

 4. Yliopisto-opinnot: on oikeus opintolainavähennykseen, mutta lainavähennystä ei myönnetä lainamäärän vuoksi

 5. Ulkomailla suoritettu tutkinto

 6. Ammattikorkeakoulusta yliopistoon siirtyvä

 7. Ennen ja jälkeen 1.8.2005 aloitettuja korkeakouluopintoja

 8. Ennen ja jälkeen 1.8.2014 aloitettuja korkeakouluopintoja

1. Ammattikorkeakouluopinnot: on oikeus opintolainavähennykseen

 • Suoritettava tutkinto: insinööri (amk)
 • Tutkinnon laajuus: 240 op
 • Tavoiteaika: 4 lukuvuotta
 • Määräaika: 5 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2011 (määräaika päättyy 31.7.2016)
Valmistuminen: toukokuussa 2015
Suorittamisaika: 1.8.2011–31.7.2015 eli 4 lukuvuotta

Päätös Kelasta: On oikeus opintolainavähennykseen.

Tutkintokohtainen lainamäärä: 4 lv x 9 kk/lv x 400 e/kk = 14 400 euroa
Lainavähennyksen enimmäismäärä: (14 400 e - 2 500 e) x 30 % = 3 570 euroa.

Verovähennyksen saa vuodesta 2016 alkaen maksettujen opintolainan lyhennysten perusteella.

Opiskelija ei voi saada opintolainavähennystä tai opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

2. Ammattikorkeakouluopinnot: ei ole oikeutta opintolainavähennykseen poissaololukuvuoden vuoksi

 • Suoritettava tutkinto: tradenomi
 • Tutkinnon laajuus: 210 op
 • Tavoiteaika: 3,5 lukuvuotta
 • Määräaika: 4,5 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2010 (määräaika päättyy 31.12.2014)
Poissaolokaudet: lukuvuosi 2010–2011
Valmistuminen: toukokuussa 2015
Suorittamisaika: 1.8.2010–31.7.2015 eli 5 lukuvuotta

Päätösehdotus Kelasta: Opintolainavähennysoikeutta ei myönnetä, koska suorittamisaika ylitti määräajan. Poissaolokausi on osa suorittamisaikaa, eikä opiskelijalla ole erityisiä syitä määräajan pidentämiseen.

Opiskelija ei voi saada opintolainavähennystä tai opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

3. Yliopisto-opinnot: on oikeus opintolainavähennykseen erityisen syyn (lapsen syntymä) perusteella

 • Suoritettava tutkinto: alempi + ylempi korkeakoulututkinto
 • Tutkinnon laajuus: 300 op
 • Tavoiteaika: 5 lukuvuotta
 • Määräaika: 7 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2010 (määräaika päättyy 31.7.2017)
Poissaolokaudet: lukuvuosi 2014–2015
Valmistuminen: syyskuussa 2017
Suorittamisaika: 1.8.2010–31.12.2017 eli 7,5 lukuvuotta

Päätösehdotus Kelasta: Opintolainavähennysoikeutta ei myönnetä, koska suorittamisaika ylitti määräajan.

Opiskelijan tehtävä: Kirjallinen uudelleenkäsittelypyyntö, jossa selvittää saaneensa äitiys- ja vanhempainrahaa vuoden 2014 kevät- ja syyslukukauden aikana.

Uusi päätös Kelasta: Koska määräaikana on ollut kahden eri lukukauden aikana suorittamisaikaa pidentänyt hyväksyttävä olosuhde, määräaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella (8 lukuvuodeksi). Oikeus opintolainavähennykseen myönnetään.

Verovähennyksen saa vuodesta 2018 alkaen maksettujen opintolainan lyhennysten perusteella.

Opiskelija ei voi saada opintolainavähennystä tai opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

4. Yliopisto-opinnot: on oikeus opintolainavähennykseen, mutta lainavähennystä ei myönnetä lainamäärän vuoksi

 • Suoritettava tutkinto: pelkästään alempi korkeakoulututkinto
 • Tutkinnon laajuus: 180 op
 • Tavoiteaika: 3 lukuvuotta
 • Määräaika: 4 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2011 (määräaika päättyy 31.7.2015)
Valmistuminen: huhtikuussa 2015
Suorittamisaika: 1.8.2011–31.7.2015 eli 4 lukuvuotta

Tutkintokohtainen lainamäärä: 3 lv x 9 kk/lv x 400 e/kk = 10 800 euroa
Lainavähennyksen enimmäismäärä: (10 800 e - 2 500 e) x 30 % = 2 490 euroa

Henkilökohtainen lainamäärä: 3 500 euroa
Vähennetään: lainamäärä ennen korkeakouluopintojen aloittamista (- 1 100 euroa) ja korkeakouluopintojen aikana pääomitetut korot (- 230 euroa)
Huomioon otettava henkilökohtainen lainamäärä: 2 170 euroa

Päätösehdotus Kelasta: Opintolainavähennysoikeutta ei myönnetä, koska opintolainaa ei ole korkeakouluopintojen aikana nostettu yli 2 500 euroa.

Opiskelija ei voi saada opintolainavähennystä tai opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

5. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Henkilö vastaanotti korkeakouluopiskelupaikan Suomessa syksyllä 2010. Hän ilmoittautui ensimmäisenä lukuvuotena poissa olevaksi, koska suoritti asevelvollisuutensa. Hän aloitti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen Ruotsissa syksyllä 2013 (säännönmukainen kesto 5,0 lv). Hän suorittaa tutkinnon keväällä 2018.

 • Suoritettava tutkinto: ulkomainen ylempi korkeakoulututkinto
 • Tutkinnon laajuus: säännönmukainen suoritusaika 5 lukuvuotta
 • Tavoiteaika: 5 lukuvuotta
 • Määräaika: 7 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2010 (määräaika päättyy 31.7.2017)
Poissaolokaudet: lukuvuosi 2010–2011 (asevelvollisuus)
Valmistuminen: toukokuussa 2018
Suorittamisaika: 1.8.2010–31.7.2018 eli 8 lukuvuotta

Päätösehdotus Kelasta: Opintolainavähennysoikeutta ei myönnetä, koska suorittamisaika ylitti määräajan.

Opiskelijan tehtävä: Kirjallinen uudelleenkäsittelypyyntö, jossa selvittää suorittaneensa asevelvollisuutensa syyslukukauden 2010 ja kevätlukukauden 2011 aikana.

Uusi päätös Kelasta: Koska määräaikana suoritettu asevelvollisuus on kestänyt vähintään kuukauden kahden eri lukukauden aikana, määräaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella (8 lukuvuodeksi). Oikeus opintolainavähennykseen myönnetään.

Tutkintokohtainen lainamäärä: 5 lv x 9 kk/lv x 700 e/kk = 31 500 euroa
Lainavähennyksen enimmäismäärä: (31 500 e - 2 500 e) x 30 % = 8 700 euroa

Henkilökohtainen lainamäärä: 25 300 euroa
Vähennetään: pääomitetut korot (- 1 500 euroa)
Huomioon otettava henkilökohtainen lainasaldo: 23 800 euroa

Lainavähennyksen määrä: (23 800 e - 2 500 e) x 30 % = 6 390 euroa
Henkilökohtaisen lainamäärän mukaan, koska se on pienempi.

Verovähennyksen saa vuodesta 2019 alkaen maksettujen opintolainan lyhennysten perusteella.

Opiskelija ei voi saada opintolainavähennystä tai opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

6. Ammattikorkeakoulusta yliopistoon siirtyvä

Opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa on vastaanotettu syksyllä 2009. Opinnot ammattikorkeakoulussa keskeytyvät, kun opiskelija saa opiskelupaikan yliopistosta syksyllä 2011.

 • Suoritettava tutkinto: alempi + ylempi korkeakoulututkinto
 • Tutkinnon laajuus: 300 op
 • Tavoiteaika: 5 lukuvuotta
 • Määräaika: 7 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2009 (määräaika päättyy 31.7.2016)
Valmistuminen: toukokuussa 2016
Suorittamisaika: 1.8.2009–31.7.2016 eli 7 lukuvuotta
Suorittamisajan laskeminen alkaa ensimmäisestä 1.8.2005 jälkeisestä korkeakouluopiskelupaikan vastaanottamisesta.

Päätös Kelasta: On oikeus opintolainavähennykseen.

Opiskelija ei voi saada opintolainavähennystä tai opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

7. Ennen ja jälkeen 1.8.2005 aloitettuja korkeakouluopintoja

Syksyllä 2004 aloitetun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen keskeytyy. Vastaanottaa uuden opiskelupaikan yliopistossa syksyllä 2008.

 • Suoritettava tutkinto: alempi + ylempi korkeakoulututkinto
 • Tutkinnon laajuus: 300 op
 • Tavoiteaika: 5 lukuvuotta
 • Määräaika: 7 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2008 (määräaika päättyy 31.7.2015)
Valmistuminen: marraskuussa 2014
Suorittamisaika: 1.8.2008–31.12.2014 eli 6,5 lukuvuotta

Päätös Kelasta: On oikeus opintolainavähennykseen. Ennen 1.8.2005 aloitettuja opintoja ei oteta huomioon suorittamisajassa – niihin nostettuja opintolainoja ei myöskään oteta huomioon.

Tutkintokohtainen lainamäärä: 5 lv x 9 kk/lv x 400 e/kk = 18 000 euroa
Lainavähennyksen enimmäismäärä: (18 000 e - 2 500 e) x 30 % = 4 650 euroa

Henkilökohtainen lainamäärä: 15 750 euroa
Vähennetään: lainamäärä 31.7.2008, ennen lainavähennykseen oikeuttavien korkeakouluopintojen aloittamista (- 7 000 euroa) ja korkeakouluopintojen aikana pääomitetut korot (- 850 euroa)
Huomioon otettava henkilökohtainen lainamäärä: 7 900 euroa

Lainavähennyksen määrä: (7 900 e - 2 500 e) x 30 % = 1 620 euroa
Henkilökohtaisen lainamäärän mukaan, koska se on pienempi.

Verovähennyksen saa vuodesta 2015 alkaen maksettujen opintolainan lyhennysten perusteella.

Opiskelija ei voi saada opintolainavähennystä tai opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.

8. Ennen ja jälkeen 1.8.2014 aloitettuja korkeakouluopintoja

Syksyllä 2013 aloitetun korkeakoulututkinnon suorittaminen keskeytyy. Opiskelija ottaa uuden opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa syksyllä 2014.

 • Suoritettava tutkinto: ammattikorkeakoulututkinto (tai pelkästään alempi korkeakoulututkinto)
 • Tutkinnon laajuus: 180 op
 • Tavoiteaika: 3 lukuvuotta
 • Määräaika: 4 lukuvuotta

Opiskelupaikan vastaanotto: syksyllä 2013 (määräaika päättyy 31.7.2017)
Valmistuminen: toukokuussa 2017
Suorittamisaika: 1.8.2013–31.7.2017 eli 4 lukuvuotta

Päätös Kelasta: On oikeus opintolainavähennykseen. Ei voi saada opintolainahyvitystä, koska ensimmäiset korkeakoulututkinto-opinnot on aloitettu ennen 1.8.2014. Suorittamisajan laskeminen alkaa ensimmäisen korkeakouluopiskelupaikan vastaanottamisesta.

Henkilökohtainen lainamäärä: 13 800 euroa
Vähennetään: korkeakouluopintojen aikana pääomitetut korot (- 300 euroa)
Huomioon otettava henkilökohtainen lainamäärä: 13 500 euroa

Tutkintokohtainen lainamäärä: 3 lv x 9 kk/lv x 400 e/kk = 10 800 euroa
Lainavähennyksen enimmäismäärä: (10 800 e - 2 500 e) x 30 % = 2 490 euroa

Lainavähennyksen määrä: 2 490 euroa
Tutkintokohtaisen lainamäärän mukaan, koska se on pienempi.

Verovähennyksen saa vuodesta 2018 alkaen maksettujen opintolainan lyhennysten perusteella.

Opiskelija ei voi saada opintolainavähennystä tai opintolainahyvitystä tämän jälkeen suoritettavasta tutkinnosta.