Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole tehty kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 4.11.2019 — 10.11.2019

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 20.10.2019 18 5 108 8 694
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 24.10.2019 13 216 196
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada, Novia ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 16.10.2019 22 59 65
Muut ammattikorkeakoulut 30.10.2019 8 742 718
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 16.10.2019 21 66 112
Tampereen, Turun ja Vaasan yliopisto 25.10.2019 13 336 262
Muut yliopistot 30.10.2019 8 593 650
         
Ulkomaiset oppilaitokset 4.11.2019 1 217 116
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 17.10.2019 20 716 1 087
Itäinen 29.10.2019 9 428 531
Keskinen 17.10.2019 21 372 545
Eteläinen 15.10.2019 20 1 363 1 600