Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole tehty kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 12.8.2019 — 18.8.2019

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 3.8.2019 10 11 580 19 407
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 6.8.2019 8 454 501
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada, Novia ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 1.8.2019 13 58 191
Muut ammattikorkeakoulut 30.7.2019 15 1 851 3 021
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 31.7.2019 13 83 239
Tampereen, Turun ja Vaasan yliopisto 5.8.2019 8 640 682
Muut yliopistot 30.7.2019 15 1 677 2 586
         
Ulkomaiset oppilaitokset 29.7.2019 16 554 474
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 7.8.2019 7 2 229 1 588
Itäinen 5.8.2019 10 956 2 203
Keskinen 5.8.2019 8 1 013 1 068
Eteläinen 5.8.2019 9 2 065 2 924