Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole annettu kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 8.10.2018 — 14.10.2018

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 27.9.2018 13 5 757 7 853
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 26.9.2018 14 315 332
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada, Novia ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 23.9.2018 18 42 90
Muut ammattikorkeakoulut 24.9.2018 17 890 1 281
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 23.9.2018 16 55 136
Tampereen, Tampereen teknillisen, Turun ja Vaasan yliopisto 28.9.2018 13 484 378
Muut yliopistot 25.9.2018 16 783 1 160
         
Ulkomaiset oppilaitokset 24.9.2018 15 309 271
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 27.9.2018 13 857 927
Itäinen 2.10.2018 8 591 638
Keskinen 29.9.2018 11 322 488
Eteläinen 1.10.2018 8 1 109 1 208