Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole annettu kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 11.3.2019 — 17.3.2019

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 27.2.2019 13 4 748 6 489
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 1.3.2019 12 150 180
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada, Novia ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 18.2.2019 24 26 77
Muut ammattikorkeakoulut 1.3.2019 13 876 684
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 15.2.2019 27 40 118
Tampereen, Turun ja Vaasan yliopisto 1.3.2019 12 203 276
Muut yliopistot 28.2.2019 13 598 513
         
Ulkomaiset oppilaitokset 26.2.2019 15 166 95
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 28.2.2019 13 641 647
Itäinen 28.2.2019 14 562 542
Keskinen 23.2.2019 18 294 461
Eteläinen 18.2.2019 22 1 192 1 554