Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole tehty kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 6.1.2020 — 12.1.2020

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 28.12.2019 13 4 935 10 945
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 31.12.2019 8 402 568
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada, Novia ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 20.12.2019 19 25 155
Muut ammattikorkeakoulut 2.1.2020 7 1 000 2 194
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 19.12.2019 20 59 227
Tampereen, Turun ja Vaasan yliopisto 1.1.2020 8 409 578
Muut yliopistot 2.1.2020 7 648 1 338
         
Ulkomaiset oppilaitokset 22.12.2019 18 136 145
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 17.12.2019 23 620 1 305
Itäinen 28.12.2019 13 403 913
Keskinen 18.12.2019 22 466 614
Eteläinen 17.12.2019 24 767 2 086