Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole tehty kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 30.3.2020 — 5.4.2020

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa
Kaikki 24.3.2020 9 4 595
       
Ammattikorkeakoulut      
Centria- ja LAB-amk, Hämeen, Tampereen ja Seinäjoen amk 19.3.2020 13 296
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada, Novia ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 26.3.2020 6 45
Muut ammattikorkeakoulut 24.3.2020 9 981
       
Yliopistot      
Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 27.3.2020 4 61
Tampereen, Turun ja Vaasan yliopisto 18.3.2020 13 328
Muut yliopistot 23.3.2020 9 697
       
Ulkomaiset oppilaitokset 29.3.2020 3 328
       
Toisen asteen oppilaitokset    
Pohjoinen ja Läntinen 23.3.2020 9 585
Itäinen 23.3.2020 8 264
Keskinen 24.3.2020 9 294
Eteläinen 24.3.2020 6 885