Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole annettu kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 9.7.2018 — 15.7.2018

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 30.6.2018 11 6 246 12 620
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 20.6.2018 20 293 1 079
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada ja Novia 27.6.2018 15 82 155
Muut ammattikorkeakoulut 30.6.2018 11 1 378 2 554
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan ja Åbo Akademi 26.6.2018 15 122 184
Tampereen, Tampereen teknillisen, Turun ja Vaasan yliopisto 21.6.2018 20 804 1 745
Muut yliopistot 30.6.2018 11 1 343 2 393
         
Ulkomaiset oppilaitokset 25.6.2018 18 167 259
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 3.7.2018 8 482 755
Itäinen 3.7.2018 7 434 1 108
Keskinen 8.7.2018 3 274 576
Eteläinen 2.7.2018 9 867 1 257