Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole annettu kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 6.8.2018 — 12.8.2018

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 30.7.2018 10 9 100 15 619
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 27.7.2018 12 679 695
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada ja Novia 26.7.2018 14 146 191
Muut ammattikorkeakoulut 29.7.2018 10 1 551 2 582
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan ja Åbo Akademi 29.7.2018 10 151 238
Tampereen, Tampereen teknillisen, Turun ja Vaasan yliopisto 27.7.2018 12 939 974
Muut yliopistot 30.7.2018 10 1 385 2 381
         
Ulkomaiset oppilaitokset 18.7.2018 21 335 445
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 30.7.2018 9 946 1 864
Itäinen 1.8.2018 8 589 2 191
Keskinen 24.7.2018 15 735 937
Eteläinen 3.8.2018 5 1 644 2 078