Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole tehty kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 10.6.2019 — 16.6.2019

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 31.5.2019 12 4 708 5 476
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 5.6.2019 7 253 122
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada, Novia ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 30.5.2019 13 19 64
Muut ammattikorkeakoulut 31.5.2019 12 906 834
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 28.5.2019 13 26 85
Tampereen, Turun ja Vaasan yliopisto 5.6.2019 7 331 181
Muut yliopistot 31.5.2019 12 866 798
         
Ulkomaiset oppilaitokset 28.5.2019 15 217 164
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 30.5.2019 14 439 591
Itäinen 30.5.2019 13 758 475
Keskinen 25.5.2019 17 248 377
Eteläinen 3.6.2019 8 645 1 037