Opintotukihakemusten käsittelytilanne

Taulukossa kerrottu käsittelyaika on mainitun viikon aikana ratkaistujen hakemusten ja muutosilmoitusten tyypillinen käsittelyaika (mediaani). Se on kalenteripäivissä laskettu aika hakemuksen saapumispäivästä päätöksen antamispäivään. Jos tieto puuttuu, päätöksiä ei ole annettu kyseisen viikon aikana.

Käsittelyajat ovat mediaaniaikoja, joten yksittäisen hakemuksen käsittelyaika voi olla lyhyempi tai selvästikin pidempi. Pidemmän käsittelyajan syynä on useimmiten se, että hakemukseen on tarvittu lisätietoja opiskelijalta tai esimerkiksi oppilaitokselta.

Tilasto ajalta 3.12.2018 — 9.12.2018

  Ratkaistujen hakemusten saapumispäivä Käsittelyaika (kalenteripäivää) Päätöksiä viikossa Hakemuksia ratkaisematta
Kaikki 29.11.2018 5 3 693 5 541
         
Ammattikorkeakoulut        
Centria-amk, Hämeen, Lahden, Tampereen ja Seinäjoen amk 27.11.2018 6 117  
Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arcada, Novia ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 14.11.2018 19 27 71
Muut ammattikorkeakoulut 1.12.2018 4 729 751
         
Yliopistot        
Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi ja muiden ruotsinkieliset opiskelijat 18.11.2018 16 36 77
Tampereen, Tampereen teknillisen, Turun ja Vaasan yliopisto 27.11.2018 7 161  
Muut yliopistot 1.12.2018 4 451 478
         
Ulkomaiset oppilaitokset 30.11.2018 4 125 67
         
Toisen asteen oppilaitokset      
Pohjoinen ja Läntinen 29.11.2018 5 477 481
Itäinen 30.11.2018 3 315 387
Keskinen 21.11.2018 14 395 430
Eteläinen 28.11.2018 6 860 801