Opiskeluvalmennus-projekti 2016–2020

Opiskeluvalmennuksesta tukea opintojen etenemiseen

Opiskeluvalmennuksessa henkilökohtainen valmentaja auttaa opiskelijaa löytämään toimivia keinoja opinnoissa etenemiseksi. Tavoitteena on ehkäistä opintojen keskeytyminen. Keskeistä on opiskelijan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen opiskelussa. Valmennuksessa tehdään opiskelijan tarpeiden mukaista yhteistyötä esimerkiksi oppilaitoksen ja opiskelijan läheisten kanssa.

Opiskeluvalmennus sisältää 12–15 valmennuskertaa, joista osa voidaan toteuttaa etäyhteyden avulla. Valmennuskerrat toteutetaan 6–9 kuukauden aikana.

Projektin tavoitteet

Kehittää

 • opiskeluvalmennuspalvelumalli,
 • opiskelijan tuen tarpeen varhaista tunnistamista Kelassa,
 • yhteistyötä oppilaitoksen, palveluntuottajan, opiskelijan ja Kelan välillä sekä
 • Kelan etuuskäsittelijöiden roolia opintojen etenemisen seurannassa.

Kokeilla

 • kuntoutuksen suullista hakemista,
 • kuntoutukseen hakemista ilman lääkärinlausuntoa ja diagnoosia sekä
 • saada tietoa lyhytterapeuttisten menetelmien toimivuudesta opiskelijoiden tukemisessa.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan projektiin liittyvässä arviointitutkimuksessa, jonka toteuttaa Kuntoutussäätiö.

Kenelle

Opiskeluvalmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille opiskelijoille

 • jotka opiskelevat ammatillisessa oppilaitoksessa Tampereen tai Kuopion alueella,
 • joiden opinnot ovat viivästyneet tai ovat vaarassa viivästyä ja
 • jotka saavat opintotukea tai joille on myönnetty koulutus Kelan ammatillisena kuntoutuksena ja ne opiskelijat, joille on myönnetty nuoren kuntoutusraha.

Miten

 • Pääasiassa opiskeluvalmennuksen tarve tunnistetaan Kelassa, josta opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta hakeutua valmennukseen. 
 • Opiskelijat, joille on myönnetty koulutus ammatillisena kuntoutuksena voivat hakea opiskeluvalmennusta ottamalla yhteyttä Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205. Opiskeluvalmennukseen voi myös hakea Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 PDF (Kelan harkinnanvarainen kuntoutus). Lomakkeen kohtaan 2 Hakemus kirjoitetaan käsin Opiskeluvalmennus-projekti.
 • Nuoren kuntoutusrahan saajat voivat hakea opiskeluvalmennukseen ottamalla yhteyttä Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205 tai hakemalla kuntoutuslomakkeella KU132.
 • Kuopion tai Tampereen alueella toimivan ammatillisen oppilaitoksen tai opiskeluhuollon edustaja voi ohjata opiskelijan opiskeluvalmennukseen ottamalla yhdessä opiskelijan kanssa yhteyttä Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 235.

Opiskeluvalmennukseen ei voida ottaa opiskelijoita, jotka

 • ovat oppisopimuskoulutuksessa tai
 • opiskelevat yksityisissä oppilaitoksissa tai erityisoppilaitoksissa tai
 • asuvat tai opiskelevat yli 50 km:n päässä Opiskeluvalmennusta tarjoavasta palveluntuottajasta.

Opiskeluvalmennusta toteuttavat palveluntuottajat

Tampere

Kiipula-Avire
Tanja Pitkänen
tanja.pitkanen(at)kiipula.fi, puh. 050 420 4174

Marjo Lintilä
marjo.lintila(at)kiipula.fi, puh. 050 420 4101

Verkkosivut: Kiipula

Villen Verstas Oy

Ville Salonen
ville.salonen(at)villenverstas.com, puh. 044 024 1176

Timo Saari
timo.saari(at)villenverstas.com, puh. 050 593 2082

Verkkosivut: Villen Verstas

Kuopio

Verve
Päivi Mäkisalo-Kauhanen
paivi.makisalo-kauhanen(at)verve.fi, puh. 050 549 8584

Susanna Kerman
susanna.kerman(at)verve.fi, puh. 040 684 6682

Verkkosivut: Verve

 

 

Yhteystiedot

Soile Huumonen, puh. 040 482 1645
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää

Opiskeluvalmennus esite ammattilaisille (pdf)

Opiskeluvalmennus esite opiskelijalle (pdf)

Kehittämissuunnitelma (pdf)