Opiskeluvalmennus-projekti 2016–2020

Opiskeluvalmennuksesta tukea opintojen etenemiseen

Opiskeluvalmennuksessa henkilökohtainen valmentaja auttaa opiskelijaa löytämään toimivia keinoja opinnoissa etenemiseksi. Tavoitteena on ehkäistä opintojen keskeytyminen. Keskeistä on opiskelijan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen opiskelussa. Valmennuksessa tehdään opiskelijan tarpeiden mukaista yhteistyötä esimerkiksi oppilaitoksen ja opiskelijan läheisten kanssa.

Opiskeluvalmennus sisältää 12–15 valmennuskertaa, joista osa voidaan toteuttaa etäyhteyden avulla. Valmennuskerrat toteutetaan 6–9 kuukauden aikana.

Projektin tavoitteet

kehittää

 • opiskeluvalmennuspalvelumalli
 • opiskelijan tuen tarpeen varhaista tunnistamista Kelassa  
 • yhteistyötä oppilaitoksen, palveluntuottajan, opiskelijan ja Kelan välillä
 • Kelan etuuskäsittelijöiden roolia opintojen etenemisen seurannassa

kokeilla

 • kuntoutuksen suullista hakemista
 • kuntoutukseen hakemista ilman lääkärinlausuntoa ja diagnoosia ja

saada tietoa lyhytterapeuttisten menetelmien toimivuudesta opiskelijoiden tukemisessa.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan projektiin liittyvässä arviointitutkimuksessa, jonka toteuttaa Kuntoutussäätiö.

Kenelle

Projektin aikana valmennukseen voivat päästä 16–29 -vuotiaat opiskelijat,

 • jotka opiskelevat ammatillisessa oppilaitoksessa Tampereen tai Kuopion alueella,
 • joiden opinnot ovat viivästyneet tai ovat vaarassa viivästyä ja
 • jotka saavat opintotukea tai joille on myönnetty koulutus Kelan ammatillisena kuntoutuksena.

Pääasiassa opiskeluvalmennuksen tarve tunnistetaan Kelassa, josta opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta hakeutua valmennukseen.  Lisäksi ne opiskelijat, joille on myönnetty koulutus ammatillisena kuntoutuksena voivat hakea opiskeluvalmennusta, ottamalla yhteyttä Kelaan esimerkiksi asiointipalvelun kautta tai hakemalla Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 PDF (Kelan harkinnanvarainen kuntoutus). Lomakkeen kohtaan 2 Hakemus kirjoitetaan käsin Opiskeluvalmennus-projekti. Opiskeluvalmennus ei koske muun muassa sellaisia opiskelijoita, jotka saavat nuoren kuntoutusrahaa.

Opiskeluvalmennukseen ei voida ottaa opiskelijoita, jotka

 • saavat nuoren kuntoutusrahaa
 • ovat oppisopimuskoulutuksessa tai
 • opiskelevat yksityisissä oppilaitoksissa tai erityisoppilaitoksissa
 • tai jotka asuvat tai opiskelevat yli 50 km:n päässä Opiskeluvalmennusta tarjoavasta palveluntuottajasta.

Opiskeluvalmennusta toteuttavat palveluntuottajat

Pääasiassa opiskeluvalmennukseen ohjaudutaan Kelan kautta. Palvelu alkaa maaliskuussa 2018.

Tampereella

 • Kiipulasäätiö,
 • Merikratos Oy ja
 • Villen Verstas Oy.

Kuopiossa

 • KK-Verve Oy.

Aikataulu

kevät-syksy palvelun ja projektin suunnittelua
joulukuu 2017 palveluntuottajien ja Kelan etuuskäsittelijöidenkoulutukset alkavat
1.3.2018 opiskeluvalmennuspalvelut alkavat
30.6.2019 opiskelijoiden rekrytointi palveluun päättyy
30.3.2020 opiskelijoiden opiskeluvalmennukset päättyvät
31.12.2020 projekti päättyy

 

Yhteystiedot

Soile Huumonen, puh. 040 482 1645
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää

Opiskeluvalmennus esite ammattilaisille (pdf)

Opiskeluvalmennus esite opiskelijalle (pdf)

Kehittämissuunnitelma (pdf)