Osakeasunto

Kela voi maksaa asumistukea ruokakunnalle, joka asuu osakeasunnossa.

Osakeasunnon asumismenoiksi hyväksytään asunnon hoito- ja rahoitusmenot eli:

 • vastike (myös ylimääräinen vastike)
 • erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset
 • 73 % asunnon hankkimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen kuukausittaisista koroista.

Jos vesimaksu ei sisälly vastikkeeseen vaan maksetaan erikseen, vesimaksuksi hyväksytään henkilöä kohden 19 e/kk.

Ruokakunnan
koko

e/kk

Etelä-Savon, Pohjois-Savon
ja Pohjois-Karjalan maakunnat e/kk
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun
ja Lapin maakunnat e/kk
Erikseen maksettavina lämmityskustannuksina hyväksytään
1 henkilö 41 43 44
+ lisähenkilöä kohden 14 15 15

Kela huomioi asuntolainan korot vain siltä osin kuin ruokakunta on maksanut ne itse. Esimerkiksi korkotuettujen lainojen koroista Kela hyväksyy asumismenoiksi vain sen osuuden, jonka ruokakunta itse maksaa.

Kela hyväksyy lainojen korot asumismenoiksi vain silloin, kun lainan on myöntänyt julkisen vallan alainen luottolaitos, kuten:

 • valtio
 • kunta
 • seurakunta
 • pankki
 • vakuutuslaitos
 • hypoteekkiyhdistys
 • eläkesäätiö
 • eläkekassa.

Kela ei hyväksy asuntolainaksi rakennuttajalta tai työnantajalta otettua lainaa tai maksamatonta kauppahintaa.