Osasairauspäivärahan hakeminen työnantajalle

Työterveyslääkäri tai muu työntekijän työolosuhteet tunteva lääkäri laatii osasairauspäivärahaa varten lääkärinlausunnon B, jossa lääkäri arvioi työntekijän työkyvyn sekä edellytykset tehdä työtä osa-aikaisesti. Osa-aikatyö ei saa vaarantaa työntekijän terveyttä tai toipumista. Osa-sairauspäivärahan edellytyksenä on työkyvyttömyys samalla tavalla kuin sairauspäivärahassa.

Miten päiväraha-asiointi muuttuu 2019?

Tiistaina 8.1. klo 13 Kela järjestää verkkoseminaarin tajankohtaisita muutoksista.

Lue lisää ja osallistu tästä!

Osa-aikatyöstä sovitaan lääkärin arvion perusteella. Osa-aikatyö voidaan sopia alkamaan aikaisintaan omavastuuajan jälkeen. Työaikaa on vähennettävä 40-60 %:iin työntekijän kokoaikaisesta työajasta.

  • Työnantaja ilmoittaa osa-aikatyön sopimusta koskevat tiedot joko asiointipalvelussa tai lomakkeella Ilmoitus - Osasairauspäiväraha (SV 28).
  • Työnantaja hakee osasairauspäivärahaa vain, jos työntekijälle maksetaan osa-aikatyön ajalta kokoaikatyön palkka. Työnantaja voi ilmoittaa palkat joko asiointipalvelussa tai lomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta (Y17).
  • Osasairauspäivärahan hakuaika on 2 kuukautta omavastuuajan jälkeen tai osa-aikatyön aloittamisesta. Jos työkyvyttömyys jatkuu pitkään, jatkoa päivärahalle haetaan 2:n kuukauden kuluessa edellisen hakemiskauden päättymisestä.

Työntekijän täyttämää hakemuslomaketta (SV8) ei tarvita, jos osasairauspäiväraha haetaan sairauspäivärahan jatkoksi.

Lue lisää