Päätös osasairauspäivärahasta

Kela lähettää päätöksen osasairauspäivärahasta työntekijälle. Päätös lähetetään myös työnantajalle, jos tämä on ilmoittanut maksaneensa osa-aikatyön ajalta kokoaikatyön mukaista täyttä palkkaa. Työnantaja näkee saamansa päätökset myös asiointipalvelussa.

Työnantaja voi valittaa saamastaan päätöksestä Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Valitusohjeet ovat päätöksen liitteenä.