Osatyökykyisille tie työelämään –kärkihanke v. 2017-2018 (OTE 7)

Osatyökykyisille tie työelämään- kärkihankkeen tavoitteena on palvelujärjestelmä, joka on nykyistä tehokkaampi ja tuloksellisempi osatyökykyisten työllistämisessä. Hankkeessa on monia projekteja, jotka sisältävät useita alueellisia kokeiluja. Kela kokeilee Polut hoitoon ja kuntoutukseen (OTE 7) kokeiluissa kuntoutukseen ohjautumisen uusia malleja. Esimerkiksi suorapäätösmallin kuntoutussuositus-lomakkeella helpotetaan asiakkaiden hakeutumista Kelan kuntoutuspalveluihin.

Polut hoitoon ja kuntoutukseen projekti koskee osatyökykyisiä, jotka ovat työelämässä tai työttömänä, työnhakijoina, opiskelijana tai kuntoutustuella. Projektissa kehitetään työhön paluun ja työllistymisen tueksi saumaton, oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen työkyvyn tuen palveluketju.  Osatyökykyisen asiakaslähtöistä hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamista kokeillaan työkyvyn tuen toimintamallin avulla. Vastaavaa asiakkaan kannalta yhtenäistä toimintamallia ei ole aiemmin toteutettu.

Kela on mukana kolmessa alueellisessa kokeilussa. Niissä rakennetaan työkyvyn tuen palveluketjuja ja yhteistyöverkostoja sekä integroidaan ne tuleviin sote-rakenteisiin. Työkyvyn tuen palveluketjut kattavat tuki- ja liikuntaelinongelmiin sekä mielenterveysongelmiin liittyvät ratkaisut.

Polut hoitoon ja kuntoutukseen / TYKS

Hankkeessa kehitetään monialainen perustason kuntoutusrakenne, jossa toteutetaan toimintakyvyn systemaattista arviointia. Arviointia hyödynnetään osatyökykyisyyden toimijaverkostossa sekä perus- ja erikoistason yhteistyössä.

Hankkeessa kokeillaan suorapäätösmallin kuntoutussuositus-lomaketta. Kohderyhmänä ovat osatyökykyiset työikäiset, jotka hakeutuvat

  • tuki- ja liikuntaelinsairaus-kurssille eli tules-kurssille (Arvioiva taho: Porin perusturva ja terveyskeskus) tai
  • mielenterveyskursseille (Arvioiva taho: Euran terveyskeskus ja mielenterveyspoliklinikka).

Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäiselle / KYS

Hankkeessa selvitetään toiminnallisesti integroidulla case manager –mallilla, voidaanko työssä olevien ja työttömien osatyökykyisten pysymistä työssä lisätä sekä madaltaa julkisia kuluja iskias-leikattujen selkäpotilaiden osalta.

Hankkeessa kokeillaan suorapäätösmallin kuntoutussuositus-lomaketta. Kohderyhmänä ovat

  • tuki- ja liikuntaelinsairaus-kurssit eli tules-asiakkaat (Arvioiva taho: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja fysiatrian poliklinikka).  

Rivakka Ote! / HYKS

Hankkeessa pilotoidaan yhteisen asiakassuunnitelman mallia, kokonaistilanteen kartoitus- ja arviointityökaluja sekä keskitytään palveluohjaukseen ja verkostoagenttiuteen, jotta prototyyppi on sovellettavissa ja levitettävissä.

Hankkeessa kokeillaan suorapäätösmallin kuntoutussuositus-lomaketta. Kohderyhmänä ovat

  • mielenterveyskurssit eli mt-kurssiasiakkaat (Arvioiva taho: Matinkylän psykiatrian poliklinikka) ja
  • kuntoutuspsykoterapian asiakkaat (Arvioiva taho: Matinkylän psykiatrian poliklinikka).

Suorapäätösmallin kuntoutussuositus-lomakkeet