Päivähoitotietojen ilmoittaminen asiointipalvelussa

Kunnilla on mahdollisuus lähettää Kelalle sähköisesti

  • tiedot lapsista, joille on myönnetty kunnallinen päivähoitopaikka.
  • tiedot lapsista, jotka osallistuvat kunnalliseen esiopetukseen.
  • korjaustiedot aiemmin lähetettyihin päivähoitotietoihin.

Lisäksi kunta voi katsella aikaisemmin lähetettyjä tietoja.

Palvelun käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Asiointipalvelun käyttäminen edellyttää kunnan tunnistautumista. Katso-organisaatiotunnistuspalvelua hoitaa Verohallinto. Katso-tunnistuksesta saa tietoa osoitteesta yritys.tunnistus.fi sekä www.vero.fi/katso. Lisätietoja voi kysyä myös Verohallinnon tukipalvelunumerosta 029 497 040.

Jos käyttöoikeudet hankkinut asiointipalvelun pääkäyttäjä antaa palvelun käyttöoikeuksia eteenpäin kunnassa, täytyy tietojen lähettämiseksi käyttöoikeuteen kuulua 'Kunnan päivähoitotiedot' -palvelu.

Kunta työnantajana, katso Työnantajat