Palvelukuvaukset

Kela valvoo kuntoutuksen laatua palvelukuvauksien avulla, jotka koskevat ammatillista, lääkinnällistä ja harkinnanvaraista kuntoutusta. Palvelukuvauksissa määritellään Kelan kuntoutuksen laatuvaatimukset. Palvelukuvaus jakautuu osiin, jotka koskevat kuntoutujaa, kuntoutusprosessia sekä Kelan ja palveluntuottajan osuutta asiakkaan kuntoutusprosessissa. Palvelukuvauksen tavoitteena on turvata kuntoutujille laadullisesti hyvä kuntoutus oikea-aikaisesti sekä varmistaa kuntoutujan oikeudet.

Palvelukuvaukset sitovat palveluntuottajaa osana Kelan ja palveluntuottajan välistä sopimusta. Niiden noudattamatta jättäminen voi muodostaa irtisanomis- tai purkuperusteen.