Pärni puátimin

Jis tunnui lii puátimin pärni, te vääldi vistig ohtâvuođâ enijravviittâhân. Ko čuávjum lii ovdánâm, te tun puávtáh uuccâđ Kela torjuid, tego enijtorjuu. Kelast uážžu meid pärnilase, Kela-koortâ já ereslágánijd torjuid päärni tiipšon.

Enijravviittâh palvâl čuávjum ulmuid já pärniperruid

Jis tun lah vyerdimin, te vääldi ohtâvuođâ tuu päikkikieldâ enijravviittâhân. Enijravviittuv palvâlusah láá nuuvtá. Ravviittuvâst peerâ uážžu ravvuid čuávjumääigi já šoddâdem várás. Toos lasseen ravviittuvâst čuávuh eeni já päärni tiervâsvuotâtile.

Enni kalga eelliđ tuáhtártäärhistmist čuávjum aalgâst majemustáá 18. čuávjumohhoost. Täärhistmist tun uážuh čuávjumtuođâštus. Tun tarbâšah tuođâštus, ko uusah Kelast torjuu.

Enijtoorjâ ađai enijpakkeet teikkâ ruttâsumme

Tun puávtáh uuccâđ enijtorjuu, ko čuávjum lii pištám 5 mánuppaje. Tun puávtáh valjiđ enijpakkeet tâi 170 eurod. Enijpakettist láá tipšomtarbâšeh já pihtâseh párnáá várás. Tun puávtáh pivdeđ enijpakettân sämikielâlii vuosâkirje Kelast.

Uusâ enijtorjuu majemustáá 2 mánuppaje ovdil rekinistum ääigi.

Enijpakkeet vuosâkirje

Sämikielâlijd vuosâkiirjijd puáhtá tiiláđ Kelast já vuolgâttep taid äššigâssáid sierâ. Sämikielâlijd vuosâkirjijd puáhtá tiiláđ ive 2022 aalgâ rääjist. Tiilám puáhtá toohâđ Kela sämikielâlii puhelin- tâi káiduspalvâlusân tâi vuolgâtmáin šleđgâpoostâ čujottâsân saame@kela.fi.

Sij, kiäh láá finnim enijpakkeet iivij 2020 já 2021 ääigi, pyehtih tiiláđ sämikielâlii vuosâkirje spiekâstâslávt meid maajeeldkietân.

Pärnilase

Kela máksá jyehi päärnist pärnilase. Pärnilase máksoo táválávt iänán, iäčán tâi eres huolâtteijei. Mäksim juátkoo ton mánuppaje loopân, kuás pärni tiävdá 17 ihheed.

Pärnilase máksoo paarnij mere mield:

  • oovtâ päärnist suulân 95 eurod mánuppaajeest
  • kyevti päärnist suulân 200 eurod mánuppaajeest
  • kuulmâ päärnist suulân 334 eurod mánuppaajeest
  • neelji päärnist suulân 497 eurod mánuppaajeest
  • viiđâ päärnist suulân 679 eurod mánuppaajeest.

Ohtuuhuolâtteijee uážžu aledem, mii lii jyehi päärnist suulân 63 eurod mánuppaajeest. Pärnilasseest ij perruu viäru.

Mušte uuccâđ pärnilase. Tun puávtáh uuccâđ pärnilase jo ovdil ko pärni šadda
tâi párnáá šoddâm maŋa.

Kela-korttâ

Ko pärni šadda Suomâst, te tiätu tast mana pyecceiviäsust aalmugregisterân já tast Kelan. Pärni uážžu persovntubdâlduv.

Ko pärni lii uážžum noomâ, te Kela vuolgât pááikán Kela-koortâ ađai pyecceetáhádâskoortâ.

Uusâ 2 mánuppaje ovdil

Uusâ enijruuđâ májemustáá 2 mánuppaje ovdil rekinistum ääigi.Täärhist pargoadeleijestâd ovdil uuccâm,ete uážuh-uv enniriijâ ääigi päälhi.Mušte almottiđ pargoadeleijei enniriijâst 2 mánuppaje ovdil riijâ algâttem.

Sierânâsenijruttâ

Jis tun painâšuuh pargostâd suonjârdmân, kemikaaláid tâi njuámmoo taavdân, te tun puávtáh pääcciđ pargoost meddâl tállân, ko äpittesvuotâ lii kavnâttum. Tágárijn tilálâšvuođâin tun  uážuh sierânâsenijruuđâ.

Luuvâ lase sierânâsenijruuđa ucâmist (suomâkielân).

Luuvâ lase