Parodontologisen ja ehkäisevän hoidon koodien yhteiskäyttö

SDA-koodit edellyttävät diagnosoitua ikenen tai kiinnityskudosten sairautta. Koodit SDA01‒05 edellyttävät lisäksi tietyn minuuttimäärän kestoa siten, ettei tämä aika sisälly minkään muun toimenpiteen aikaan. Koodit SDA01‒05 sisältävät tulehduksen ja kudosmuutosten hoidon (käytännössä aina hammaskiven puhdistus, plakin ja plakkiretentioiden poisto ja juurenpintojen silotus mahdollisine fluorikäsittelyineen) sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen (terveysneuvonta, suun omahoidon opetus) ja ylläpitohoidon. Aikaperusteiset SDA01‒05 koodit valitaan toimenpiteen kliiniseen työhön kuluneen ajan mukaan.

Koodi SCA01 edellyttää vähintään 10 min kestoa siten, ettei tämä aika sisälly minkään muun toimenpiteen aikaan, sekä vähintään kahta seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta (mm. tupakka ja alkoholi), suun omahoidon opetus sekä tarpeellinen fluori tai muu käsittely, plakin ja plakkiretentioiden poisto. Näissä on samoja toimenpiteitä, joita sisältyy SDA-koodeihin, eikä näitä voi selvittää samalta käynniltä SDA-koodin lisäksi SCA-koodilla.

Samoja toimenpiteitä ei pidä selvittää korvattavaksi kahdella eri koodilla. Yhdellä käynnillä tehtyä, esimerkiksi hammaskiven ja plakin poistoa fluorauksineen ja omahoidon opetusta, ei voi käyttää perusteena molemmille koodeille SDA01‒05 ja SCA01‒03.

Jos potilaalla on diagnosoitu ikenen tai kiinnityskudosten sairaus, hänen hoitonsa voidaan selvittää koodeilla SDA01‒05. Jos potilaalla ei ole ikenen tai kiinnityskudosten sairautta, mutta on todettu suun sairauden riski, käytetään SCA-koodeja.