Pensionsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Pensionsstöd för äldre långtidsarbetslösa

Pensionsstöd är avsett för att trygga försörjningen för äldre personer som har varit arbetslös nästan utan avbrott i cirka 5 år

Du kan få pensionsstöd, om du

 • bor i Finland
 • är född före 1.9.1958, dvs. som har fyllt 60 år före 1.9.2018
 • är under 65 år
 • har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2018 och
 • under perioden 1.9.2012–31.8.2018 har fått arbetsmarknadsstöd i minst 1 250 dagar eller arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden och ytterligare arbetsmarknadsstöd i minst 750 dagar.

Du kan inte få pensionsstöd om du har någon av följande förmåner:

 • folkpension (ålders- eller sjukpension)
 • garantipension
 • arbetspension (till exempel ålderspension, partiell förtida ålderspension, invalidpension, rehabiliteringsstöd)
 • avträdelsestöd
 • frivillig arbetspension om den baserar sig på ett anställnings- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller förtroendeuppdrag
 • sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning från FPA
 • motsvarande pension från utlandet.

Även vilande folkpension, garantipension och arbetspension eller en motsvarande utländsk förmån utgör hinder för pensionsstöd.

Utbetalningen av pensionsstöd upphör om du till exempel börjar få arbetspension. Stödet upphör senast när du fyller 65 år.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?